Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova

Program

Proiect instituțional, finanțat de CSȘDT,
16.02: Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică "Materiale, tehnologii şi produse inovative"

Cifru
CSSDT/15.817.02.15A
Perioada de realizare
2015-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. Petru SPĂTARU  Silvia BUZILA
Dr. Diana ȘEPELI Maria RUSU
Boris PINTILIE Ecaterina VIERU
Oxana SPÎNU Vera CEBAN
Rezumat

Au fost deduse și utilizate un șir de relații fundamentale ale termodinamice formale pentru procesele eterogene în sisteme chimice complexe. Au fost obținute expresiile de calcul ale funcțiilor termodinamice globale din datele experimentale, care caracterizează cantitativ procesul de precipitare – dizolvare a compușilor greu solubili. Au fost identificate metodologii de investigare pentru dezvoltarea proceselor de tratare a deșeurilor industriale prin intermediul optimizării termodinamice. Studiile oferă tehnologii inovatoare ecologice care favorizează recuperarea metalelor valoroase cu costuri reduse.

A fost introdusă noţiunea de ecuaţie generalizată a unui proces chimic complex, cu derularea simultana a unui şir de reacţii chimice. Relațiile deduse au fost utilizate în scopul estimării stabilității termodinamice a sistemelor ecologice în raport cu perturbațiile din exterior, în special, temperatura și compoziția chimica a ecosistemelor.

Titrările acido-bazice permit de a evalua capacitatea de rezistenţă a sedimentului subacvatic la acțiunea agenţilor agresivi de natură acidă sau bazică. Cunoaşterea legităţilor influenţei acido-bazice asupra sedimentelor subacvatice permite crearea condiţiilor de a obţine sisteme de susţinere a durabilităţii conjugărilor antropico-naturale.

În rezultatul studiilor, privind optimizarea deshidratării aerobe a nămolurilor provenite de la Stația de Epurare, a fost dezvoltată tehnologia procesării părții organice a nămolurilor într-un produs ecologic care poate fi utilizat pentru fertilizarea solurilor. În rezultat, se vor reduce costurile de deshidratare a nămolurilor, se vor utiliza mai puțini floculanți în containerele de tip Geo-tub, va dispărea mirosul ce provine periodic de la Stația de Epurare.

A fost elaborat un procedeu analitic rapid de determinare cantitativă a flavonoidelor şi a anetolului în materia primă vegetală, ce va permite monitorizarea conţinutului lor în preparatele medicinale, în materia primă etero-oleagenoasă, folosite în medicină, industria alimentară şi agricultură.

În Moldova Institutul de Chimie este unicul loc unde poate fi făcută determinarea compoziției calculilor renali, analiză importantă în stabilirea tacticii în tratamentul pacienților cu urolitiază.

Publicații

În perioada 2015-2019, în baza rezultatelor obţinute au fost publicate 167 lucrări ştiinţifice, inclusiv 94 articole, dintre care 13 în reviste de peste hotare cu factor de impact, 13 articole în alte reviste internaționale 18 articole în reviste naţionale; 50 articole în culegeri naționale și internaționale; 73 teze la diverse manifestări ştiinţifice naționale și internaţionale. Au fost obținute 4 brevete de invenție.