Seminar științific cu participarea Academicianului Isaac BERSUKER, Profesor al Universității din Texas, SUA

Bersuker Isaac

 


REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE RECENTE
 ÎN CHIMIA CUANTICĂ ȘI TEORIA EFECTELOR VIBRONICE ÎN SISTEMELE MOLECULARE 


 07 - 09 septembrie 2021, or. Chișinău, Republica Moldova
eveniment online
 

 Scopul seminarului este de a aduce la cunoștința publicului cele mai recente realizări științifice obținute în domeniul chimiei cuantice; a dezvălui semnificația Efectului Jahn-Teller (EJT) și Pseudo-Efectului Jahn-Teller (PEJT) și de a arăta că acesta poate avea loc pentru orice intervaluri de energie între stările electronice care interacționează; a demonstra că EJT și PEJT sunt singurele surse de instabilitate structurală și rupere spontană a simetriei în sistemele poliatomice și au rol esențial în explicarea originii activării lor chimice.

Evenimentul este organizat cu prilejul sosirii la Chișinău a Academicianului Isaac Bersuker - savant notoriu din Republica Moldova, investigaţiile căruia s-au soldat cu descoperirea ştiinţifică, înregistrată în 1978 în „Registrul de Stat al URSS” cu titlul „Fenomenul de scindare-tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”

Există o listă destul de largă a domeniilor chimiei teoretice, fizice și cuantice, cu o contribuție remarcabilă a profesorului Isaac Bersuker. Domnia sa este cunoscut pentru dezvăluirea rolului EJT și PEJT în cataliză și proprietățile compușilor cu valență mixtă; a descoperit efectul legăturii coordinative și EJT în „efectul de plasticitate”; a elaborat o metodă cuanto-chimică de calcul a structurii electronice a sistemelor organometalice mari atunci când există transfer de sarcină; a creat și a aplicat metoda conformațională în proiectarea computerizată și prezicerea teoretică a toxicologiei medicamentelor. În cadrul acestei metodologii, a fost dezvăluită originea chimică a activității odorante, inclusiv sursa mirosului de mosc.
Contribuțiile Profesorului Isaac Bersuker la teoria EJT și PEJT cu aplicații la fenomenele fizice și chimice (cu asistența și implicarea altor autori) sunt reflectate în numeroasele sale monografii și articole științifice despre acest subiect, cele mai recente fiind:

  1. Bersuker, I.B. Jahn–Teller and Pseudo-Jahn–Teller Effects: From Particular Features to General Tools in Exploring Molecular and Solid State Properties. Chemical Reviews (IF2020: 60,622), 2021, 121, pp.1463-1512. https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00718.
  2. Bersuker, I.B. The Jahn–Teller and Pseudo-Jahn–Teller Effects: A Unique and Only Source of Spontaneous Symmetry Breaking in Atomic Matter. Symmetry 2021, 13, 1577.
  3. Bersuker, I.B. Spin Crossover and Magnetic-Dielectric Bistability Induced by Hidden Pseudo Jahn-Teller Effect. Magnetochemistry, 2020, 6, 64; doi: 10.3390/magnetochemistry6040064www.mdpi.com/journal/magnetochemistry.
  4. Bersuker, I.B. Perovskite Crystals: Unique Pseudo-Jahn–TellerOrigin of Ferroelectricity, Multiferroicity, Permittivity,Flexoelectricity, and Polar Nanoregions, Condens. Matter 2020, 5, 68; doi: 10.3390/condmat5040068www.mdpi.com/journal/condensedmatter.
  5. Bersuker, I.B. Vibronic (pseudo Jahn-Teller) theory of ferroelectricity: Novel aspects and applications. Ferroelectrics, 2018, Volume 536, Issue 1, pp. 1-59.
  6. Gorinchoy N., Balan I., Bersuker I. Jahn-Teller, pseudo Jahn-Teller, and Renner-Teller effects in systems with fractional charges. Computational and Theoretical Chemistry, 2011, 976 (1-3), p. 113-119.
  7. Bersuker, I.B. Pseudo-Jahn-Teller Effect - A Two-State Paradigm in Formation, Deformation, and Transformation of Molecular Systems and Solids. Chemical Reviews, 2013, DOI: dx.doi.org/10.1021/cr300279n. 

Bersuker, I. Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds. Introduction to the Theory. John Wiley & Sons, 2009, 760 pag.

Programul activităților include prelegeri publice susținute de către Academicianul Isaac BERSUKER și rapoarte științifice prezentate de către discipoli și cercetători științifici din laboratorul Chimie Fizică și Cuantică al Institutului de Chimie.

Prelegerea publică poate fi urmărită online.


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023, cu titlul: ”Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu (20.80009.5007.27)”.