Susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în științe chimice

17.11.2022

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice.

Candidat: dr. ZINICOVSCAIA Inga.

Titlul tezei: ”Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni  asupra calităţii mediului ambiant”.

Specialitatea: 145.01. Chimie ecologică.

Conducător științific: Gheorghe DUCA, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician.

Data: 28 noiembrie 2022, ora: 14:00.

Local: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, blocul 4, aula 222, or. Chișinău, MD-2009.

Consiliul ştiinţific specializat DH 145.01-22-4 din cadrul Universității de Stat din Moldova (Institutul de Chimie, absorbit in conformitate cu HG nr.485 din 13.07.2022):

  1. LUPAŞCU Tudor (președinte) – acad., dr. habilitat în șt. chimice, prof. cerc., Institutul de Chimie.
  2. BUNDUCHI Elena (secretar) – dr. în șt. chimice, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova.
  3. STURZA Rodica (membru) - dr. habilitat în șt. chimice, prof. univ., Universitatea Tehnică din Moldova.
  4. BULIMAGA Constantin (membru) - dr. habilitat în șt. biologice, Institutul de Ecologie și Geografie.
  5. POVAR Igor (membru) - dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie.
  6. DULIU Octavian-Gheorghe (membru) - dr. în șt. fizice, dr. în șt. geologice, prof. univ., Universitatea din București, România.


Referenți oficiali:

  1. GONȚA Maria- dr. habilitat în șt. chimice, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova.
  2. CIOBANU Mihail – dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc., Institutul de Chimie.
  3. COVALIOVA Olga – dr. habilitat în șt. chimice,  conf. cerc., Institutul de Chimie.


Teza de doctor habilitat poate fi consultată online pe pagina web a ANACEC  (http://www.cnaa.md/thesis/58703/) și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Sunt invitați toți doritorii.