Mihail Ciobanu

Titlul: Doctor habilitat în științe chimice
Funcția:

Cercetător științific principal

Laborator: Chimie Ecologică
Birou:  311
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 92
Email:

[email protected]
[email protected]

Profil/cont personal:

ORCID
Google Scholar
SCOPUS
ResearchGate
Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI 

Domeniul de cercetare

Studiul adsorbţiei substanţelor anorganice şi organice din soluţii apoase pe adsorbanţi carbonici.

 

Publicații relevante
Proiecte
 1. MIHAI CIOBANU, TUDOR LUPAŞCU. Adsorbanţi carbonici. Tipografia “Biotehdesign” Chişinău, 2018. 90p.
 2. DUCA, Gh: CIOBANU, M: LUPAŞCU, T: POVAR, I. Adsorption of strontium ions from aqueous solutions on nut shells activated carbons. Chemistry Journal of Moldova 2018 DOI: dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.494.
 3. CIOBANU, M; LUPAŞCU, T; MITINA, T; POVAR, I. Adsorption of Sr2+ ions from aqueous solutions on the activated carbon CAN-7 under dynamic conditions. International symposium “The environment and industry” SIMI, Proceedings book. DOI: http: //doi.org/10.21698/simi.2018. fp02, pp. 23-29.
 4. LUPAŞCU, T; CIOBANU, M; NASTAS, R: PETUHOV,O. Obtaining and study of new activated carbons for ecologically sustainable technologies. International symposium “The environment and industry” SIMI, 2018 Book of abstracts. DOI: http: //doi.org/10.21698/simi.2018.ab 11. Poster.
 5. T.LUPASCU, M.CIOBANU, V.BOŢAN. Use of modified carbons in the process of hydrogen sulfide adsorption/oxidation. International Symposion ”The Environment and The Industry” Bucharest.2015. October 29-30.p.61.
 6. CIOBANU, M.; LUPAŞCU, T.; MITINA, T. Adsorption of Sr2+ from water solutions on active carbon CAN-7 in dynamic conditions. The 6th International Conference „ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY- 2017. Chisinau, Republic of Moldova, 134.
 7. LUPAŞCU, T; CIOBANU, M; PETUHOV, O. Inflexion points on the isotherms of strontium ion on oxidated actived carbons. International Conference “ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY” 9-11 2019, p.15.
   

Brevete de invenţie:

 1. LUPAŞCU,T.; CIOBANU, M.; BOŢAN,V.; CAŢER,R. Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier(II) şi mangan(II). Brevet de invenţie MD 4288 CI 2015.01.31.
 2. LUPAŞCU,T.; CIOBANU, MIHAIL.; BOŢAN, V.; CAŢER R. Procedeu de purificare a apelor de profunzime de ioni de amoniu,ammoniac şi hydrogen sulfurat. Brevet de invenţie MD 4435. 2016-09-30.
 3. CIOBANU, M.; LUPAŞCU, T. Procedeu de îndepărtare a ionilor de amoniu şi a nitriţilor din apele de profunzime. 2017 0056.