Academicianul Gheorghe Duca - Cercetări și politici prioritare în domeniul apelor din Republica Moldova

13.05.2022

La solicitarea  Prezidiului AȘM, academicianul Gheorghe Duca a elaborat un material științific întitulat: ”Cercetări și politici prioritare în domeniul apelor din Republica Moldova”, care a fost publicat pe portalul AVA. În acest articol sunt punctate clar următoarele aspecte:

  1. Problemele privind resursele și managementul apelor în Republica Moldova;
  2. Rezultatele principale ale cercetărilor realizate în Republica Moldova  în domeniul apelor obținute în ultimii ani;
  3. Provocările, domeniile prioritare  și potențialul de realizare al acestora;
  4. Recomandările pentru Guvernare, Societate și Comunitatea științifică privnd soluționarea problemei aprovizionării cu apă și canalizare.


În domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, pentru Guvernare, Societate și Comunitatea științifică, au fost menționate patru direcții principale:

  1. Utilizarea apelor din fluviile Nistru,  Dunărea  și din râul Prut pentru aprovizionarea centralizată cu apă potabilă a populației din zonele de nord (Soroca), centru (Vadul lui Vodă) și sud (Giurgiulești):
  2. Elaborarea și implementarea exclusiv a tehnologiilor de potabilizare a apelor subterane în zonele geografice unde nu există alternative;
  3.  Implementarea în paralel cu aprovizionarea centralizată cu apă a tehnologiilor de epurare  a apelor reziduale în scopul eliminării poluanților;
  4. Organizarea și suportul  laboratoarelor acreditate pentru analiza calități apei.
     

Articolul integral poate fi accesat aici.

Sursa: