Aviz

19.05.2023

Cimpoiesu

 

 

 

 

 

 

Vineri, 26 mai 2023, ora 11:00, în sala mică (et. 3, bir. 349) a Institutului de Chimie al USM,  Profesorul Fănică CIMPOEȘU de la Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române va prezenta lecția publică cu titlul: "A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides" (”O călătorie la capătul sistemului periodic: chimia cuantică a lantanidelor”).

Sunt invitați toți doritorii.

fig.1

 

fig 2