Development of international cooperation in the field of research “Water photolysis” (DCIDCPRFA)

Program

Programul H2020 ”Connection of the Moldovan Centers of Excellence to the EU Research Infrastructure”

Cifru
H2020/CMCE-EU-RI
Perioada de realizare
2015-2016
Instituții
  1. Institutul de Chimie, Centrul Chimie Fizică și Anorganică, Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
  2. CNRS/Aix- University of Marseille, France
  3. Institute of Molecular Sciences of Marseille UMR CNRS 7313, France

Executori:
Dr. MELNIC Silvia Dr. CUZAN Olesea
Dr. SÎRBU Dumitru Dr. ANGHEL Lilia
VODĂ Irina Dr. MARIN Ion
STRAISTARI Tatiana  
Rezumat

Au fost testați în calitate de electrocatalizatori o serie de complecșii trinucleari de tip [Fe3O(O2CR)6(H2O)3]ClO4 (unde R = CH3, CH2Cl, CHCl2, CH2CN) pentru reducerea apei până la hidrogen molecular la pH neutru. A fost realizată sinteza și studiul compușilor coordinativi ai nichelului cu sfera de coordinare N, S. Studiul proprietăților catalitice ale acestor complecși a demonstrat că substituentul din poziția 4-N al tiosemicarbazonei influențează esențial asupra proprietăților catalitice.

Au fost procurate aparatele și montată instalația pentru determinarea tipului și cantității de gaze (H2, O2) obținute în realizarea fotolizei apei.

Grație suportului financiar oferit de către Prof. Marius REGLIER de la Universitatea Aix-Marseille (Franța) în anul 2016 au fost efectuate cinci deplasări a membrilor proiectului în această Universitate, unde sau discutat planurile de activitate științifică pentru viitor.

Echipa din proiect a dezvoltat în continuare colaborări științifice cu diferite grupuri științifice de cercetători de peste hotare: România (Universitatea "AI Cuza", Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni"), Franța (Institutul de Stiințe Moleculare Aix-University of Marseille), Statele Unite ale Americii (Universitatea din Hawaii, Hilo), Germania (Institutul de Chimie Anorganică din Karlsruhe, Universitatea din Düsseldorf), Marea Britanie (Universitatea din Newcastle), Slovacia (Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice).