Jovmir Tudor

Funcția: Cercetător științific
Laborator: Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Birou:  201a
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 55
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal: Instrumentul Bibliometric Național
AGEPI
Domeniul de cercetare

Compuși coordinative polinucleari cu liganzi compartimentali.                    

Publicații
Proiecte
  1. WATER-SOLUBLE DICOPPER COMPLEX HAVING ANTIMICROBIAL ACTIVITY. Tudor Jovmir, Popa Tatiana, Bălan Greta, Burduniuc Olga, Lucian Lupașcu, Gulea Aurelian, Lozan Vasile. Conferința Științifică Internațională “ACHIEVMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY”, 9-11 Oct. 2019, Chișinău.
  2. SIX DECADES: REVIEW OF PATENT PORTFOLIO OF THE INSTITUTE OF CHEMISTRY. Tudor Jovmir, Lucian Lupașcu. Conferința Științifică Internațională “ACHIEVMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY”, 9-11 Oct. 2019, Chișinău.
  3. SYNTHESIS ANDEPR STUDY OF MONO- AND BINUCLEAR COPPER AND OXOVANADIUM COMPLEXES WITH COMPARTMENTAL ISOTHIOSEMICARBAZONE. Ion Jeru, Nicolae Gaiu, Tudor Jovmir, Vasile Lozan. Conferința Științifică Internațională “ACHIEVMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY”, 9-11 Oct. 2019, Chișinău.


Brevet de invenție

  1. Brevet de invenție MD4663 C1 (2019.12.31), data depozit: 2019.01.29. Compusul hidrosolubil 2,6-Bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru–hidrat pentru utilizare în calitate de agent fitopatogen. Inventatori: Lupașcu Lucian, Jovmir Tudor, Popa Tatiana, Lozan Vasile.
  2. Brevet de invenție MD4687 B1 (2020.04.30), Data depozit: 2019.04.04. Compus hidrosolubil 2,6-Bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru–hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriilor Gram-pozitive. Inventatori: Tudor Jovmir, Popa Tatiana, Bălan Greta, Druță Vadim, Gulea Aurelian, Lozan Vasile.
  3. Brevet de invenție MD4696 B1 (2020.05.31), Data depozit: 2019.04.04. Compus hidrosolubil 2,6-Bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru–hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic. Inventatori: Tudor Jovmir, Popa Tatiana, Burduniuc Olga, Druță Vadim, Gulea Aurelian, Lozan Vasile.