Network for equilibria and chemical thermodynamics advanced research (NECTAR)

Rezumat

Studiul termodinamic al echilibrelor chimice stă la baza multor ramuri importante ale chimiei, cum ar fi: chimia coordinativă și supramoleculară, modelarea moleculară, designul medicamentelor ș.a. Importanța echilibrelor chimice și a termodinamicii chimice în general, rezultă din simpla afirmație că multe proprietăți ale elementelor și compușilor depind în principal de interacțiunile lor într-un sistem dat: activitatea biologică a unui element sau moleculă sau impactul acestora asupra mediului poate fi explicat printr-un studiu detaliat al acestor interacțiuni, a căror natură poate fi evaluată prin studiul echilibrului chimic și altor studii termodinamice.

NECTAR va combina experiența unei mari comunități de specialiști care lucrează în acest domeniu, creând o rețea bazată pe stimularea colaborării dintre ei, promovând schimbul de cunoștințe și realizarea unui progres tehnologic. Toate acestea se vor realiza printr-o colaborare fructuoasă între tinerii cercetători și oamenii de știință cu experiență, luând în considerare echilibrul de gen și distribuția geografică. Vor fi stabilite și optimizate abordările teoretice și experimentale inovatoare. În general, rezultatele obținute vor servi drept punct de referință pentru următoarele decenii, permițând aplicarea lor în domeniile menționate mai sus, ce vor avea un impact substanțial asupra calității vieții a generațiilor viitoare.