Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli

Prioritate strategică

V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcție strategică

3. Materiale, tehnologii si produse inovative

Cifru
ANCD/20.80009.5007.17
Perioada de realizare
2020-2023
Instituții
 1. Institutul de Chimie, Centrul Chimie Organică și Biologică, Laboratorul Sinteza Organică și Biofarmaceutică
 2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  Catedra de Zootehnie
 3. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Laboratorul Tehnologia medicamentelor industriale, Catedra de Tehnologie a Medicamentelor
Rezumat

Actualmente chimia și tehnologia metaboliților vegetali cu masa moleculară mai mică de un kilodalton ocupă unul din locurile principale în chimia contemporană. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea metodelor alternative de înaltă eficienţă pentru construirea moleculelor şi materialelor organice ciclice cu heteroatomi de nitrogen și oxigen pe baza metaboliților vegetali pentru confecționarea materialelor hibride funcționalizate cu grupările carboxil atât cu acțiune biologică contra virușilor fitopatogeni, virușilor umani, fungilor fitopatogeni, cât și cu proprietăți imunostimulatoare cu utilizare în medicină şi agricultură, inclusiv apicultură și viticultură.

Baza strategiei proiectului o constituie conceptul de bioizomerism conform căruia grupările funcţionale cu parametrii fizico-chimici asemănători pot fi interschimbabile, ceea ce poate fi totalmente atribuit metaboliţilor funcţionalizaţi cu grupările carboxil. Pe baza conceptului propus vor fi realizate design-ul şi sinteza a unei serii de materiale şi molecule hibride funcționalizate, analiza interacțiunii moleculelor obținute cu receptorii țintă prin implicarea modelării moleculare (molecular docking) și modelarea toxicității materialelor față de țintele moleculare cu determinarea în paralel a citotoxicității și toxicității lor acute. Ca rezultat va fi efectuată o analiză multilaterală a tuturor aspectelor de acțiune fiziologică a materialelor obținute asupra modelelor biologice cercetate.

Etapele importante sunt: - determinarea lungimii linker-ului între fragmentul natural şi grupare farmacoforă; - obţinerea moleculelor simetrice şi asimetrice cu două fragmente de origine naturală în structura lor (acidul dihidroabietenic cu proprietăţi bactericide şi fungicide şi dihidroabietilamină pentru care a fost stabilită o citotoxicitate înaltă într-un şir de celule canceroase) legate între ele prin intermediul unor grupări de tip linker de lungime şi natura diferită; - construirea sărurilor cuaternare de amoniu pe baza dihidroabietilaminei cu scopul determinării influenţei atomului de nitrogen încărcat cu sarcină pozitivă asupra proprietăţilor ţintă, inclusiv asupra solubilităţii; - transformarea selectivă a glucozidelor diterpenoide Steviozid şi Rebaudiozid А, cunoscute prin proprietăţile lor antibacteriene, antihiperglicemice, antiinflamatoare şi imunomodulatoare, în derivaţii funcţionalizaţi cu grupările carboxil cu păstrarea carcaselor native - 19-О-glucozidică şi de carbon (ent-cauranoidă) sau în produsul regrupării Wagner-Meerwein din carcasă ent-caurenică în ent-beiranică a diterpenidului izosteviol şi a derivaţilor lui; - construirea hibrizilor moleculari legați prin legăturile de hidrogen cu acizii biologic activi, cum ar fi acidul citric și pectinele cu gradul de esterificare redus, ceea ce va permite accesarea oportunităților noi prin combinarea potrivită a cationilor și anionilor și ca rezultat modificarea polarității sau capacității de solvatare a sistemului format; - aplicarea condiţiilor alternative de construire într-un singur reactor a derivaţilor polifuncţionalizaţi de oxindol pe baza prolinei, hidroxiprolinei, isatinei şi derivaţilor lor hibrizi cu acidul dihidroabietinic; În baza studiilor vor fi selectate și elaborate formulări-model noi cu cele mai eficiente proprietăți, necesare elaborării formulei optime, tehnologiei de fabricație și controlului calității unor forme farmaceutice industriale create.

Rezultate, activități

Pe baza materiei prime vegetale, ușor accesibile din surse locale, a fost realizat design-ul moleculelor organice cu grupări carboxil grefate în scheletul carbonic, cuprinzând sinteza şi determinarea relației structură-activitate pentru o serie de materiale hibride active împotriva virușilor fitopatogeni și umani, fungilor fitopatogeni și cu proprietăți imunostimulatoare. Compusul obținut pe baza Rebaudiozidului А, trans-4-hidroxi-L-prolinei şi glicinei a afectat replicarea virusului HIV în concentraţii de circa 4-6 ori mai mici decât remediul antiretroviral didanozina, utilizat în terapia anti-HIV, care aparține grupului inhibitorilor revers-transcriptazei. Activitatea fungicidă a compuşilor analizaţi împotriva fungilor Alternaria alternata, Fusarium aquaeductuum și Fusarium oxysporum, care provoacă putrezirea rădăcinilor și este una dintre cele mai frecvente şi severe boli ale plantelor de grâu, a fost mai ridicată decît activitatea preparatelor etalon ketoconazol şi bifonazol.

Rezultatele obținute demonstrează, că substanțele propuse de noi sunt de perspectivă pentru combaterea uneia dintre principalele boli ale viţei de vie – antracnoza, maladie fungică care afectează frunzele, fructele, inflorescențele și lăstarii, provocând daune mari, lupta împotriva acesteia fiind deosebit de actuală. Au fost selectate formulări-model noi eficace cu proprietăți antifungice, necesare pentru elaborarea formulei optime, în scopul testării ulterioare în condiții de producție pe parcele mici.

Rezultatele privind studiul proprietăților biologice ale unor componente ale extractelor de propolis, colectat în zona centrală a Moldovei au dovedit, că acestea manifestă efecte biologice accentuate datorită pinocembrinului, în particular, inhibiție puternică a virusului SARS-CoV-2.

Preparatele elaborate de noi prezintă proprietăți antibacteriene remarcabile împotriva unor tulpini de bacterii fitopatogene și non-patogene, comparabile cu antibioticele de referință ampicilina și cloramfenicolul.

A fost confirmat, că hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea bioregulatorilor obținuți pe baza metaboliților vegetali cu grupări carboxil asigură îmbunătățirea creşterii puietului căpăcit şi prolificitatea mătcilor în diferite etape ale culesului melifer de la salcâmul alb.

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la conferințe internaționale din Olanda-Belgia, Polonia, Cehia, Lituania, Turcia, Azerbaidjan, România, Rusia, și Moldova sub formă de 39 de comunicări științifice, 2 monografii, 1 capitol în monografie , 3 manuale, 1 capitol în manual, 52 de articole, 22 de brevete de invenţie şi alte obiecte de proprietate intelectuală, 49 de materiale la saloanele de invenţii, 4 teze de doctorat susținute, 4 teze de licență susținute, 9 teze de master susținute, 8 acte de testare și implementare.

Rapoarte științifice

2020 2021 2022 2023 Final
Publicații

Monografii/manuale

 1. ЕРЕМИЯ, Н., MACAEV, F., ZNAGOVAN, A., COȘELEVA, O.  Tehnologia de întreținere și exploatare a familiilor de albine. Recomandări. Studiul monografic. Chișinău. „Print-Caro”, 2023. 104 p. ISBN 978-9975-175-14-2.
 2. КРАСОЧКО, П., ЕРЕМИЯ, Н. Продукты пчеловодства: свойства, получение, применение. Монография. 2-ое изд. перераб. и доп.  Кишинэу-Витебск. „Print-Caro”, 2022. 723 с. ISBN 978-9975-164-76-4.


Capitol în monografie internațională

 1. SUCMAN, N., MACAEV, F. Photosensitive Nanopesticides for Environmentally Friendly and Sustainable Agriculture. In: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. (Eds) Gh. Duca, A. Vaseashta. IGI Global, May 2023, p.410. DOI:10.4018/979-8-3693-0512-6. ISBN: 9798369305126. EISBN: 9798369305140


Articole din reviste internationale

 1. STINGACI, E.; ZVEAGHINTEVA, M.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; VALICA, V.; UNCU, L.; SMETANSCAIA, A.; DRUMEA, M.; PETROU, A.; CIRIC, A.; GLAMOCLIJA, J.; SOKOVIC, M.; KRAVTSOV, V.; GERONIKAKI, A.; MACAEV, F. New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2020, 30 (17), 127368. ISSN: 0960-894X. (IF: 2.572). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127368
 2. ZVEAGHINTSEVA, M., STINGACI, E., POGREBNOI, S., SMETANSCAIA, A., VALICA, V., UNCU, L., KRAVTSOV, V., MELNIC, E., PETROU, A., GLAMOČLIJA, J., SOKOVIĆ, M., CARAZO, A., MLADĚNKA, P., POROIKOV, V., GERONIKAKI, A., MACAEV, F.Z. Chromenols derivatives as novel antifungal agents. Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation biological evaluation and molecular docking. În: Molecules, 2021, 26(14), 4304. (IF: 4.411). ISSN 1420-3049 (Online) DOI: 10.3390/molecules26144304 
 3. BILAN, D.Y., SUCMAN, N.S., RADUL, O.M., DRAGALIN, I.P., BARBA, A.N., MACAEV, F.  Synthesis of (–)-convolutamydine a derivatives and analogs, În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 516-520. (IF: 0.653). DOI: https://doi.org/10.1007/s10600-021-03400-3
 4. CURLAT, S.N., MACAEV, F. Synthesis of 1,2,3-Triazole-Substituted 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]Heptanols Based on (+)-3-Carene. În: Chem. Natur. Comps.  2021, vol. 57, pp. 733-740. (IF: 0.653). https://doi.org/10.1007/s10600-021-03461-4
 5. POGREBNOI, S., RADUL, O., STINGACI, E., LUPASCU, L., VALICA, V., UNCU, L., SMETANSCAIA, A., PETROU, A., CIRIC, A., GLAMOCLIJA, J., SOKOVIC, M., GERONIKAKI, A. MACAEV, F. Z.Triazolium salts as antifungal agents. Synthesis, biological and in silico evaluation. În: Anthibiotics 2022, 11(5), 588. (IF: 4.639). ISSN 2079-6382. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050588
 6. CIOCARLAN, A., DRAGALIN, I., ARICU, A., LUPASCU, L., CIOCARLAN, N., VERGEL, K., DULIU, O.G., HRISTOZOVA, G., ZINICOVSCAIA, I. Chemical Profile, Elemental Composition, and Antimicrobial Activity of Plants of the Teucrium (Lamiaceae) Genus Growing in Moldova. În: Agronomy. 2022, 12, 772. (IF: 3.417). ISSN 2073-4395  https://doi.org/10.3390/agronomy12040772
 7. POGREBNOI,  V. S., POGREBNOI,  S. I., STINGACI,  E. P., SUCMAN, N. S., MACAEV F. Z. Amides of Dehydroabietic Acid Based on 5-Aminooxoindoles and Their Transformation Products. In:Chem. Nat. Compds, 2022, 58, 874–881. (IF 0.830) https://doi.org/10.1007/s10600-022-03820-9
 8. EREMIA, N., COȘELEVA, O., SUCMAN, N., BALAN, G., LUPAȘCU, L., MARDARI, T., MODVALA, S., MACAEV, F. Relationship between physicochemical parameters and antimicrobial activity of Moldavian honey. În: Gorteria, 2023, 9(4) (IF-0,333) https://doi.org/10.59879/zT0YO.
 9. КОЖОКАРЬ, С.В., КУРЛАТ, С.Н., МАКАЕВ. Ф.З. Синтез 1R-цис-дибромвинил-2,2-диметилциклопропанов изоксазольного и пиразольного ряда на основе (+)-3-карена. În: Химия природ. cоед., 2024, №1, 114-116. (IF 1.02).
 10. ZVEAGHINTSEVA, M., STINGACI, E., POGREBNOI, S., LUPASCU, L., BARBA, A., DUCA, G., VALICA, V., UNCU, L., KRAVTSOV, V., TERTEAC, D., BRINZAN, A., MACAEV, F. Resin acids as raw material for the preparation of cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietitoic acid and chromenol hybrid. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry ISSN (p) 1857-1727 ISSN (e) 2345-1688. 2022. http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2022.942
 11. POGREBNOI, S., EREMIA, N., BILAN, D., LUPASCU, L., BOLOCAN, N., DUCA, Gh., ARMASU, S., TERTEAC, D., CEBANU, V., TINCU, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COSELEVA, O., SLANINA, V., MACAEV F. Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and EcologicalChemistry. 2023, 18(1), ISSN (p) 1857-1727 ISSN (e) 2345-1688 http://doi.org/10.19261/cjm.2023.924
 12. LUPASCU, G., STINGACI, E., GAVZER, S., LUPASCU, L., CRISTEA, N., ZVEAGHINTSEVA, M., MACAEV, F. Protective activity of vinyl-triazolic derivatives against some causative agents of wheat root rot. În: Rom. J. Biol. Plant Biol. Bucharest, 2021, 66 (1–2) p. 65-76. ISSN: 1843-3782 https://www.ibiol.ro/plant/Volume%2066/Articolul%207.pdf
 13. ЧОБАНУ, Н.Г., МАКАЕВ, Ф.З. Эвтектические растворы на основе 3-(карбоксиметил)-1-винил-1H-имидазол-3-иум хлорида и тиомочевины для получения Монастрола. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 384-387. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.19
 14. ЗВЯГИНЦЕВА, М.М. Новый синтез (Z)-3-(1-амино-2-оксо-2-фенилэтилиден)индолин-2-она. În: Вестник Башкирского Университета. 2021, vol. 26 (2), стр. 398-402. ISBN: 1998-4812 DOI: 10.33184/bulletin-bsu-2021.2.22


Articole în reviste naționale:

 1. PODGORNII, A.; VALICA, V.; POGREBNOI, S.; LUPASCU, L.; UNCU, A.; MACAEV, F. Antimycotic activity of phenoxythiazolchloralum. Moldovan Medical Journal. 2020, 63(4), 61-64. ISSN 2537-6381 (Online) DOI: 10.5281/zenodo.4016818
 2. EREMIA, N., CATARAGA, I., COȘELEVA, O., POGREBNOI, S., MACAEV, F. Hrănirea stimulatoare a albinelor cu chitosan natural polidispers. În: Academos. 2021, vol. 4(63), pp. 82-86. ISSN 1857-0461.  E-ISSN 2587-3687. DOI: https:// DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.4-63.10
 3. ARMAȘU S.,TERTEAC D., CEBANU V., DEGTEARI V., MIDARI A., SUCMAN N., POGREBNOI V., MACAEV F. Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1H-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro. Akademos 2023, 2, 75-80, DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.23.2-69.08
 4. ЕРЕМИЯ, Н., CAISÎN, L., CATARAGA, I., COȘELEVA, О. Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutrițional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară. Știința agricolă. Chișinău, 2021,  nr. 1, p. 112-116. ISSN 1857-0003.
 5. DRUMEA, M., STINGACI, E., UNCU, L., CRUDU, V., VALICA, V., MACAEV, F. Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (nitrotriazon). În: Moldovan Medical Journal. 2021, vol. 1(69), pp. 93-98. ISSN 2537-6381 (Online) DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.19
 6. DRUMEA, M., VALICA, V., UNCU, L., MACAEV, F. Nitrotriazon – a new unsaturated derivative of 1,2,4-triazole with antifungal action. Structure-activity relationship. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, 45 (1), pp. 8-11. ISSN 1812-5077. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138684
 7. SUCMAN, N., UNCU, L., CRUDU, V., CIOBANU, N., CODREANU, A., VALICA, V., MACAEV, F. Study of antituberculosis activity of the cyclodextrins particles loaded with juglone. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, 45 (1), pp. 12-15. ISSN 1812-5077. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138685
 8. TINCU, S., MACAEV, F., DEZMIREAN, D. S., EREMIA, N., ZNAGOVAN, A., BOTNARU, A. Influence of external factors on the composition and therapeutic efficiency of propolis. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, 45 (1), pp. 27-29. ISSN 1812-5077. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138694
 9. EREMIA, N., MACAEV, F. Studiul indicilor fizico-chimici a propolisului. Conferința științifico-practică “Perspective în cercetarea produselor farmaceutice de origine sintetică și natural”. In: Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, vol. 45, nr. 2, pp. 39. ISSN 1812-5077.https://drive.google.com/file/d/1_xK1g7piGYsiyALh3FEdK9sgkd5H2g66/view?usp=sharing
 10. Terteac D., Armaşu S., Degteari V., Midari A., Cebanu V., Stîngaci E., Pogrebnoi S., Sucman N., Macaev F. Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viţei de vie: mana, făinarea şi putregaiul cenuşiu.Pomicultura, Viticultura şi Vinifciaţia 2022, 2, 31-39, ISSN 1857-3142. https://doi.org/10.53082/1857-3142.22.88.05


Brevete de invenţie

 1. MACAEV F., ZVEAGHINTEVA M., STANGACI E., POGREABNOI S., LUPASCU L. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în  calitate de remediu contra bacteriilor fitopatogene. Institutul de Chimie. Сerere de brevet: a2020 0056 din 13.06.2020
 2. MACAEV, F.; BILAN, D.; RADUL,  O.;  BOLDESCU, V. Procedeu de sinteză diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-[(R)-2-oxociclohexil]indolin-2-onei. Institutul de Chimie. Brevet de invenție MD4689 B1 acordat din 30.04.2020.
 3. MACAEV, F.; STINGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. (Z)-5-metil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeu de sinteză şi utilizarea ei în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenţie MD4703 B1  acordat din 31.07.2020.
 4. MACAEV, F.; ZVEAGHINȚEVA, M.; STÂNGACI,  E.;  POGREBNOI, S.; BOLDESCU, V. Compusul 2-tert-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-olului și procedeu de obținere a acestuia. Institutul de Chimie. Brevet de invenţie MD 4665 С1 eliberat din 31.07.2020
 5. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. (Z) -5-metil-1- (4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeuşi sinteză ei în calitate de remediu antifungic. Brevet de invenție MD № 4703C1, eliberat din 2020.07.31.
 6. MACAEV, F., ZVEAGHINȚEVA, M., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., LUPAŞCU, L. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în  calitate de ingredient activ contra bacteriilor fitopatogene. Brevet de invenție MD № 4740B1 acordat din 2021.02.28. BOPI nr.2/2021
 7. MACAEV, F., BILAN, D., RADUL, O., BOLDESCU, V. Procedeu de sinteza diastereo- și enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil) indolin-2-onei. Brevet de invenție MD № 4689C1, acordat din 2021.02.28. BOPI nr.2/2021
 8. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, S., BOLDESCU, V. Metodă pentru sinteza 3,3-dialilindolin-2-onei. Brevet de invenție MD №4739B1, acordat din 2021.01.31.
 9. EREMIA, N., MACAEV, F., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., MODVALA, S., MARDARI T.,  EREMIA, I., SARÎ, A. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1598 Z acordat din 2022.09.30. BIOPI nr. 2/2022, p. 67. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_02_2022.pdf#page=7
 10. EREMIA N., MACAEV, F., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., SARÎ, N., JEREGHI, V. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1607 Z acordat din 2022.10.31. BIOPI nr. 3/2022, p. 57. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_03_2022.pdf#page=7
 11. EREMIA, N., MACAEV, F., KRASOCIKO, P., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., EREMIA, I., SARÎ, A. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1611 Z acordat din 2022.11.30. BIOPI nr. 4/2022, p. 50. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_04_2022.pdf#page=7
 12. EREMIA N., MACAEV, F., KRASOCIKO, P., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COŞELEVA, O., SARÎ, N., EREMIA, M. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. MD 1612 Z  acordat din 2022.11.30. BIOPI nr. 4/2022, p. 50. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_04_2022.pdf#page=7
 13. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E., ZVEAGHINȚEVA, M., POGREBNOI, S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD №1591 B1 acordat din 2022.01.31. BOPI nr. 1/2022
 14. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E.,  ZVEAGHINȚEVA M.,  POGREBNOI S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD № 1603 B1 acordat din 2022.03.31. BOPI nr. 3/2022
 15. LUPAȘCU, G., MACAEV, F., GAVZER, S., CRISTEA, N., LUPAȘCU, L., STÂNGACI,  E.,  POGREBNOI, V., POGREBNOI, S. Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă. Brevet de invenţie de scurtă durată MD №1604 B1 acordat din 2022.03.31. BOPI nr.3/2022
 16. MACAEV F., STÂNGACI  E., ZVEAGHINȚEVA M., POGREBNOI S., LUPAȘCU L., LUPAȘCU G., GAVZER S. Aplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-dichlorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona  în  calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata și Fusarium aquaeductuum. Brevet de invenție MD 1636, Hotărâre de acordare cu nr. 10079 din 2022.06.16
 17. MACAEV, F., STÂNGACI, E., POGREBNOI, V., POGREBNOI, S., LUPAȘCU, L., LUPAȘCU, G., GAVZER, S. Utilizarea (Z)-1-(2,4-dichlorofenil)-5-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hex-1-en-3-one în  calitate de ingredient activ contra fungilor Alternaria alternata și Fusarium aquaeductuum. Brevet de inventie acordat MD 4823 B1 2022.09.30
 18. MACAEV, F., EREMIA, N., SUCMAN, N., POGREBNOI, S., ZNAGOVAN, A., COȘELEVA O., JEREGHI V. Procedeu de hrănire a albinelor. Brevet de invenție de scurtă durată. Chișinău, MD 1716 Y. Data depozit: 2022.10.17. In: BIOPI nr. 9/2023, p. 41. https://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_09_2023.pdf#page=9
 19. ARMAŞU, S., MACAEV, F., STÂNGACI, E., TERTEAC, D., POGREBNOI, V., CEBANU, V. Aplicare a (Z)-1-(2,4-diclorfenil)-5-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onei în calitate de compus activ contra ciupercii Gloeosporium ampelophagum Sacc. Brevet de invenție de scurtă durată. 2023. Hotărârea nr. 10843 din 2023.08.29 de acordarea brevetului de invenție de scurtă durată.
 20. MACAEV, F.,   LUPAȘCU, G., STÂNGACI,  E., POGREBNOI, S., SUCMAN, N., LUPAȘCU, L., GAVZER, S., CRISTEA, N. Bromură de 4-(2-(2,4-diclorfenil)-2-oxoetil)-1-((2-(2,4-diclorfenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-4-iu cu proprietăți antifungice către Fusarium avenaceum şi Fusarium oxysporum. Cerere de brevet de invenție cu nr. de depozit: a 2023 0012 din 2023.05.19
 21. MACAEV, F.,   LUPAȘCU, G., STÂNGACI,  E., POGREBNOI, S., SUCMAN, N., LUPAȘCU, L., GAVZER, S., CRISTEA, N. Bromură de 4-(2-(bifenil-4-il)-2-oxoetil)-1-((2-(2,4-diclorfenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-4-iu cu proprietăți antifungice către fungii Fusarium avenaceum şi Fusarium oxysporum. Cerere de brevet de invenție cu nr. de depozit: a2023 0030 din 2023.09.28.