Mitina Tatiana

Funcția: Cercetător științific
Laborator: Chimie coordinativă
Birou:  131
Telefon/fax: (+373 22) 73 99 77
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

ORCID
Google Sholar
Linkedin
Scopus Author ID
Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare
  • Elaborarea unor noi metode și perfecționarea metodelor de analiză existente;
  • Lărgirea spectrului de parametri determinați și probe analizate/studiate;
  • Îmbunătățirea caracteristicilor metrologice a metodelor;
  • Evaluarea compoziției chimice  a  diferitor  surse  de apă (subterană, de suprafață, îmbuteliată) și clasificarea acestora în conformitate cu standardele de calitate a apei potabile.