Procedee verzi neconvenționale pentru prelucrarea materiei prime regenerabile

Program

Programul STCU – AŞM „Iniţiative comune de cercetare-dezvoltare”, cofinanţate de la bugetul de stat

Cifru
AȘM-STCU/15.820.18.03.07/5984STCU
Perioada de realizare
2015-2017
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. BARBĂ Alic
Dr. GRINCO Marina
HARGHEL Petru
GÎRBU Vladilena
ROBU Ștefan

 

Rezumat

Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt relevante sub următoarele aspecte:

  • Substraturile utilizate în cadrul studiului reprezintă compuși chimici izolați din surse naturale renovabile, prin urmare valorificarea acestora este sustenabilă.
  • Utilizarea în calitate de agent de oxidare a ozonului reprezintă un impact minim asupra mediului ambiant, comparativ cu alți agenți de oxidare;
  • Efectuarea reacției de ozonizare în solvenți cu o volatilitate redusă permite de a evita antrenarea în atmosferă a solvenților volatili, utilizați în mod tradițional în reacțiile de ozonizare;
  • Optimizarea reacțiilor de ozonizare a fost efectuată pentru 3 produși care reprezintă potențial de comercializare: sclareoloxidul, aldehida monometilazelaatului și nonanalul. Acidul sclareolic, al patrulea produs sinteza căruia a fost optimizată, urmează să fie studiat până la finalizarea proiectului în scopul identificării căilor de valorizare eficiente.
  • Utilizarea în calitate de substrat a ligninei deschide căi multiple de valorizare a acestui polimer natural abundent, explorat insuficient la scara globala. Rezultatele optimizării producerii vanilinei prin ozonizarea ligninei deja reprezintă un rezultat pozitiv care poate fi aplicat la scară pilot.
  • Sinteza conjugatelor lignine parțial degradate cu preparate farmaceutice reprezintă o abordare inovativă, potențialul căreia urmează a fi studiat și exploatat dincolo de cadrul proiectului curent.