Ședința SȘP privind evaluarea tezei de doctor în științe chimice

06.09.2023

În cadrul Seminarului științific de profil ad-hoc, la specialitatea 143.01. Chimie organică, va fi examinată teza de doctor în științe chimice cu titlul: „Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore”, autor: ERHAN Tatiana.

Data: 19 septembrie 2023

Ora: 14:00

Locația: Sala mică a Institutului de Chimie, USM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349)

Conducător științific: UNGUR Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, membru corespondent.

Consultant științific: GULEA Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, academician.

Sunt invitati toti doritorii.

Sursa: