Sinteza controlată stereo și regio a moleculelor policiclice bioactive pe bază de compuși carbonilici din seria oxindol, naftochinonă și androsteron

Program

Proiecte de cercetare postdoctorală

Prioritate strategică

V. Competitivitate economică și tehnologii inovative

Cifru
23.00208.5007.04/PD I
Perioada de realizare
2023-2024
Instituții

Institutul de Chimie

Conducător
Executori:
Rezumat

Proiectul este dedicat obţinerii compuşilor cu proprietăţi biologice în stare enantiomeric pură care asigură o activitate mai mare şi mai puţine efecte adverse în comparaţie cu amestecul racemic sau diasteriomeric. Compuşii vizaţi vor avea structură policiclică, vor fi obţinuţi pe baza modificării substanțelor carbonilici și vor putea fi utilizați în farmacie și agricultură.

Proiectul va fi realizat în 4 etape principale şi va include sinteza şi caracterizarea compuşilor pe baza oxindolului, compuşilor pe baza 2-hidroxijuglonei, compuşilor pe baza steroizilor și formarea și redactarea tezei de doctor. În cadrul proiectului, în colaborare cu Institutul de Cercetări Medicale Rega, (Leuven, Belgia), Universitatea Aristotilian (Tessaloniki, Grecia), Universitatea de Medicina și Farmacia Testimițeanu (Moldova), Universitatea de Stat din Comrat (Moldova) vor fi efectuate testările biologice ale compuşilor obţinuţi. Proiectul va fi axat pe identificarea de candidați noi și mai eficienți ca alternative medicamentelor. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor aplica două strategii sintetice. În primul rând, va fi creată o bibliotecă de analogi de substanțe similare produselor naturale și sintetice cunoscute. Isatina, naftochinona și steroizii vor fi folosiți ca elemente de bază pentru a introduce diversitatea moleculară. În al doilea rând, o nouă bibliotecă de derivați mimetici va fi obținută prin introducerea unei noi clase de nuclee pentru a obține compuși policiclici. Ambele strategii vor folosi abordări sintetice avansate pentru a genera noi topologii chimice bioactive care să îndeplinească beneficii economice și sociale.

În etapa finală a proiectului anunțat vor fi optimizate condițiile pentru obținerea celor mai promițători compuși și vor fi elaborate reglementări de laborator pentru extinderea producției.

Rezultate, activități

Proiectul este dedicat obţinerii compuşilor cu proprietăţi biologice în stare enantiomeric pură care asigură o bioactivitate mai mare şi mai puţine efecte adverse în comparaţie cu amestecul racemic sau diasteriomeric. Compuşii sintetizaţi au structură policiclică și au fost obţinuţi pe baza modificării substanțelor carbonilici. În anul 2023 au fost realizate două etape planificate, care au inclus sinteza şi caracterizarea compuşilor pe baza oxindolului și compuşilor pe baza 2-hidroxijuglonei. Etapele anului 2023 au fost axate pe identificarea de candidați noi și mai eficienți ca alternative medicamentelor. Pentru atingerea acestui obiectiv s-au aplicat două strategii sintetice. În primul rând, a fost creată o bibliotecă de analogi de substanțe similare produselor naturale și sintetice cunoscute. Isatina și naftochinona au fost folosite ca elemente de bază pentru a introduce diversitatea moleculară. În al doilea rând, o serie de derivați noi au fost sintetizați prin introducerea nucleilor noi pentru a obține compuși policiclici. Pentru realizarea ambelelor strategii au fost folosite abordări sintetice avansate. În colaborare cu Institutul de Cercetări Medicale Rega, (Leuven, Belgia), Universitatea Aristotilian (Tessaloniki, Grecia), Universitatea Ion Cuză (Iași, România), Universitatea de Medicina și Farmacia Testimițeanu (Moldova) au fost efectuate testările biologice ale compuşilor obţinuţi.

Raport științific pentru anul 2023

Publicații

Monografie
1. SUCMAN, N., MACAEV, F. Steroizi anabolizanți. Chisinau: CEP USM, 2023. 220 p. (în press)

Capitol în monografie

 1. SUCMAN, Natalia, MAKAEV, Fliur. Photosensitive nanopesticides for environmentally friendly and sustainable agriculture. In: Environmental and Technological Aspects of Redox Processes.  Pennsylvania, SUA: 2023, pp. 188-211. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6. DOI: 10.4018/979-8-3693-0512-6.ch011

Rezumate

 1. DUCA, G., SUCMAN, N., MACAEV, F. Synthesis of spirooxindoles and study of their antiviral activity. In: Proceedings Of International Congress “By Promoting Excellence We Prepare The Future” - Selection Of Abstracts. 2 - 5 March 2023 Iaşi, România, p. 370. https://ijmd.ro/2023/proceedings-of-international-congress-by-promoting-excellence-we-prepare-the-future-selection-of-abstracts-2-5-march-2023/
 2. COJOCARI, S., BILAN, D., SUCMAN, N., STĂNGACI, E., MACAEV, F.. Transforming the five-membered ring d in a pregnenolone derivative into a six-membered ring through skeletal rearrangement. In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova, p. 29. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab22
 3. BILAN, D., COJOCARI, S., POGREBNOI, V., SUCMAN, N., MACAEV, F. The opening of dehydropregnenolone epoxide leading to the non-saturated skeletal rearrangement product. In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova, p. 30. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab23
 4. SUCMAN, N. Nucleophilic addition of pyridine amines to the double bond of in situ generated morita-baylis-hillman adducts from indole-2,3-dione. In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. p. 26. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab19
 5. SUCMAN, N. Diastereoselective synthesis of a novel cyclic derivative based on 2,3-indolinedione. In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. p. 25. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab18
 6. POGREBNOI, V., SUCMAN, N., MACAEV, F. The amides of dehydroabietic acid in synthesys of spiropyranes with the participation of carbonyl compounds.  In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. p. 23. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab16
 7. POGREBNOI, V., SUCMAN, N., MAKAEV, F. The spirocyclopropane with fragments of dehydroabietic acid and aminooxindole. In: New frontiers in natural product chemistry, 12-13 octombrie 2023, Chișinău, Republica Moldova. p. 22. DOI: 10.19261/nfnpc.2023.ab15
 8. SUCMAN, N., COJOCARI, S., BILAN, D., MACAEV, F. Applying NMR for the detection of unusual reaction products of steroids. În: “BOOK OF ABSTRACTS”, Central European NMR Symposium & Bruker Users Meeting, 13-15 September 2023, Praga, Cehia,  P.32
 9. SUCMAN, N., COJOCARI, S., BILAN, D., POGREBNOI, V., MACAEV, F. Applying NMR for ascertaining the product's structure of unexpected dehydropregnenolone moiety skeletal rearrangement. În: “BOOK OF ABSTRACTS”, Central European NMR Symposium & Bruker Users Meeting, 13-15 September 2023, Praga, Cehia, P.32
 10. SUCMAN, N., CALINICENCO, S., MACAEV, F. Using NMR analysis to identify unconventional adducts of indole-2,3-dione. În: “BOOK OF ABSTRACTS”, Central European NMR Symposium & Bruker Users Meeting, 13-15 September 2023, Praga, Cehia,  P.31.