Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă şi potențial terapeutic

Program

Programul pentru mobilitate Academia de Științe a Moldovei (AȘM) – Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI)

Cifru
AȘM-CNCI/15.820.16.02.02/it
Perioada de realizare
2015-2016
Rezumat

A fost realizată sinteza acidului 2E,6E-farnesen-1-oic, care va fi folosit la reacția de cuplare cu guanidină.

A fost realizată sinteza a 4 acizi labdanici din (-)-sclareol. Acizii sintetizați vor fi utilizați la reacția de cuplare cu guanidină.

Au fost organizate doua seminare teoretice, în cadrul Proiectului bilateral, cu participarea savanților din Italia și Republica Moldova.

A fost realizată sinteza sesquiterpenoidei naturale bioactive din acidul E,E-farnesic si guanidina.

A fost încercată o metoda originala de cuplare a acidului 2E,6E- farnes-1-oic cu guanidina.