Suport pentru planificarea acțiunilor la nivel național în vederea reducerii poluanților climatici de scurtă durată

Cifru
UNDP/CCAC/2019
Perioada de realizare
2019-2021
Instituții
Rezumat

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Institutul de Chimie, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNDP)  și Coaliția pentru Climă și Aer Curat (CCAC) au semnat la 20 februarie 2019, Acordul de finanțare de scară mică pentru realizarea proiectului “Sprijin instituțional pentru consolidarea acțiunilor privind poluanții climatici de scurtă durată în Moldova”.

În cadrul Institutului de Chimie a fost creată unitatea de Implementare a proiectului și echipa de experți pentru realizarea proiectului și raportarea la nivel național.

Conform Bilanțului Energetic al Republicii Moldova (publicat la 27 noiembrie 2018), aproximativ 32% sau 937 ktoe (mii tone de echivalent petrol) din toate resursele energetice sunt consumate în țară din produse petroliere (benzină, motorină, jet fuel, ulei de încălzire, gaz lichefiat, ulei combustibil, uleiuri și lubrifianți). Astfel, timp de trei ani consecutiv (2015-2017), produsele petroliere au avut cea mai mare pondere în statisticile energetice. Pe lângă faptul că produsele petroliere au cea mai mare pondere în balanța energetică în comparație cu alte resurse energetice, cantitatea absolută de produse petroliere a crescut cu mai mult de 40%, de la 667 ktoe (mii tone de echivalent petrol) în 2005 la 937 ktoe în 2017.

În conformitate cu a IV-a comunicare națională către UNFCCC în cadrul sectorului 1 „Energie”, cea mai importantă categorie de surse emisiilor în aer este 1A1 „Industria energetică”, cu o pondere de aproximativ 43,6% din total pe sector, la nivelul anului 2015 (56,0% în 1990). Sursa 1A3 „Transport” vine cu o pondere de 23,2% din total pe sector (12,9% în 1990).

Conform Facilității de Asistență Tehnică UNEP care promovează vehicule eficiente în Republica Moldova, în perioada 2005-2017, numărul autoturismelor (vehicule ușoare) a crescut cu aproximativ 48%, de la 292 994 unități în 2005 până la 588 119 unități în 2017. Statisticile privind numărul tot mai mare de vehicule înmatriculate în Republica Moldova și consumul în creștere de produse petroliere sunt considerabile și este necesar de a elabora măsuri pe micșorarea emisiilor din transport.

Următoarele acțiuni poate îmbunătăți situația cu emisiile substanțelor toxice în aer:

  • Îmbunătățirea calității inventarului calității aerului prin colectarea datelor locale reale în loc utilizarea datelor estimative;
  • Evaluarea necesităților de transfer a tehnologiilor de mediu pentru autoritățile centrale și locale, instituții din domeniul monitoring al calității mediului: modernizarea transportului public, îmbunătățirea sistemului de monitoring al calității mediului;

Suportul dezvoltării acțiunilor politice pentru implementarea cerințelor pentru transportul ecologic pur și informarea populației.

Rezultate, activități

A fost efectuată inventarierea poluanților, inclusiv climatici cu durata scurtă de viață (CH4, O3, HFC și BC) conform Programului European pentru Monitoring și Evaluare (EMEP) și Convenției pentru Poluanții de Aer cu Viață de Scurtă Durată (SLCPs) pentru anii 2018 – 2019 și editat Raportul pe inventarierea poluanților climatici cu durata scurtă de viața (IIR 2021).
Beneficiarul Raportului de inventariere informativ este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ca punct focal al CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). Autorii raportului exprimă recunoștința Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru acțiunile de coordonare în colectarea datelor și comunicarea cu instituțiile de stat: Biroul Național de Statistică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu, Institutul de Ecologie și Geografie și Institutul de Inginerie Energetică și companii private. Raportul de inventariere informativ 2021 conține rezultatele inventarelor de emisii pentru anii 1990 - 2019, inclusiv descrieri de metode, surse de date, activități QA / QC efectuate, analiza categoriilor cheie și analiza tendințelor.