Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice

Program

Program de Stat: „Designul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, finanțat de CSȘDT
5007 Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, tehnologii si produse inovative"

Cifru
CSȘDT/16.00353.50.03A
Perioada de realizare
2016-2017
Instituții

Institutul de Chimie

Executori:
Dr. habilitat, conf. cerc. BULHAC Ion CUBA Lidia
Dr., conf. cerc. COCU Maria STAFI Radu
Dr., conf. univ. MALAEȘTEAN Iurie VITIU Aliona
Dr. ȘOVA Sergiu DANILESCU Olga
Rezumat

Au fost sintetizați liganzi polidentați din clasa bazelor Schiff prin reacții de condensare a unor compuși mono- și dicarbonilici cu hidrazide, iar în baza acestora au fost sintetizați compuși mono- și polinucleari (n=1-3, 7,9,12). În compușii polinucleari sintetizați, liganzii manifestă coordinare versatilă, iar topologiile structurale obținute vor completa baza de date a compușilor 4f cu nuclearitate înaltă (>8), sinteza cărora reprezintă o provocare în magnetochimie și chimia coordinativă.

Pentru compuși mononucleari ai Dy(III) au fost efectuate măsurători ale susceptibilității magnetice în câmp cu curent direct și alternativ, care au arătat comportament de magneți de singură moleculă.