Ședința SȘP privind evaluarea tezei de doctorat

11.04.2024

Vineri, 19 aprilie 2024, ora 14.00, în ședința Seminarului Ştiinţific de profilul 141. Chimie anorganică, specialitălile:141.01. Chimie anorganică, 141,02. Chimie coordinativă, 141.04. Chimie bioanorganică din cadrul Universității de Stat din Moldova, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe chimice a dnei TALMACI Natalia,cu tema: „Sinteza și studiul compușilor complecși ai unor metale 3d cu liganzi simetrici ditopici în baza (tio)carbohidrazidei”, specialitatea 141.01. Chimie anorganică.

Conducător ştiinţific: DRAGANCEA Diana, doctor în științe chimice, conferențiar universitar;

Ședința va avea loc în aula 317, bloc IV, str. A. Mateevici 60, Chişinău, MD-2012.

Sunt invitați toți doritorii.

Sursa: