Institutul de Chimie al USM marchează 65 de ani de activitate

15.04.2024

15 aprilie 2024 este o zi aniversară pentru Institutul de Chimie al USM și pentru toți angajații acestuia.
Institutul de Chimie al USM marchează 65 de ani de activitate
.

La 15 aprilie 1959, în baza sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi a laboratorului de Chimie Analitică ale filialei Moldovenești a Academiei de Ştiinţe a URSS, a fost fondat Institutul de Chimie - unica instituție de profil din ţară, cu bogată experienţă de activitate în diverse domenii ale chimiei contemporane.

Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului de Chimie a fost pusă de cunoscuţii savanţi, membri ai Academiei de Științe, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Republica Moldova: academicianul Antonie Ablov (1905-1978), academicianul Gheorghe Lazurievski (1906-1987), academicianul Iurie Lealicov (1909-1976). Ulterior au fost constituite școli ştiinţifice noi conduse de academicianul Isaac Bersuker, academicianul Pavel Vlad (1936-2017), academicianul Nicolae Gărbălău (1931-2006), academicianul Constantin Turtă (1940-2015), academicianul Gheorghe Duca și academicianul Tudor Lupaşcu.

Actualmente, un aport considerabil în continuarea cercetărilor în cadrul acestor școli științifice și dezvoltarea unor direcții noi de cercetare, îl au membrii corespondenți Fliur Macaev, Nicon Ungur și Ion Geru, doctorii habilitați Aculina Arîcu, Ion Bulhac, Igor Povar, Vasile Lozan, Veaceslav Kulcițki, Mihail Ciobanu, Olga Covaliova, Anastasia Ștefîrță și peste 40 de doctori în științe, care depun mult efort și muncesc cu pasiune în munca nobilă de sporire a tezaurului intelectual.

De-a lungul anilor, Institutul de Chimie al USM a trecut prin mai multe reforme structurale și de cercetare. Actualmente, Institutul de Chimie este parte componentă a Universității de Stat din Moldova (HG nr. 485 din 13.07.2022) și include în componența sa nouă laboratoare de cercetare, inclusiv un laborator acreditat în domeniul analizei apei. În aceste laboratoare activează circa 100 cercetători științifici.

Obiectivul principal al Institutului de Chimie al USM constă în dezvoltarea unor direcții ce se încadrează  în tematicele stringente ale cercetării europene şi internaţionale, totodată, ținând cont de domeniul istoric principal - Sinteza, structura și proprietățile substanţelor noi polifuncţionale; procese și tehnologii chimice utile pentru economie și mediul ambiant, demonstrat prin rezultatele cercetărilor reflectate în peste 7000 de publicații, peste 300 brevete de invenție/certificate de autor și circa 120 elaborări tehnologice implementate în economia națională.

Printre obiectivele importante ale Institutului de Chimie al USM este implementarea rezultatelor științifice în domeniile economiei țării pentru asigurarea: agriculturii cu preparate chimice inofensive pentru stimularea creşterii productivităţii şi protecţiei plantelor; populaţiei cu medicamente autohtone de calitate; populaţiei cu apă potabilă şi tratarea apelor reziduale. Realizarea obiectivelor va contribui la diminuarea produselor sciento-intensive importate în Republica Moldova, precum şi la obţinerea de noi produse competitive pe piaţa mondială.

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de activitate a Institutului de Chimie al USM, exprimăm profunde sentimente de recunoștință, înaltă apreciere și admirație tuturor celor care activează sau au activat în cadrul Institutului de Chimie al USM, celor care cu devotament și multă dedicație contribuie la prosperarea științei chimice în Republica Moldova! Vă dorim multă sănătate, succese frumoase în activitatea profesională și rezultate științifice cât mai impunătoare pentru prosperarea Republicii Moldova!

La mulți ani stimați chimiști! La mulți ani, Institutul de Chimie al USM!

Cuvinte-cheie: