Lecție publică

16.01.2023
A. Vaseashta

Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Chimie al Universității de Stat a Moldovei Vă invită să participați la prelegerea publică întitulată: „Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies” (Viitorul apei - provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice), susținută de prof. Ashok VaseashtaInternational Clean Water Institute, USA.

Evenimentul se va desfășura miercuri, 8 februarie 2023, începând cu ora 11:00, în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și online, prin intermediul platformei ZOOM.

Date de conectare:
https://us02web.zoom.us/j/89902965444?pwd=eXRRRE4vc1kxdUxZcE92UW8wNGRndz09
Meeting ID: 899 0296 5444
Passcode: 080223

La prelegerea publică sunt invitați toți doritorii.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din ”Programul de Stat (2020-2023)” cu titlul: Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu (cifrul: 20.80009.5007.27).