Popa Tatiana

Funcția: Cercetător științific
Laborator: Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Birou:  201a
Telefon/fax: (+373 22) 73 97 22
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal: Instrumentul Bibliometric Național
 
Domeniul de cercetare

Sinteza şi studiul compușilor coordinativi homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu liganzi polifuncţionali; Sinteza si studiul compuşilor mono- şi polinucleari cu baze Shiff, compuşilor coordinativi biologic activi. Aplicarea clusterilor mono- și polinucleari la combaterea bacteriozelor la plante precum și în farmaceutică.

Publicații
Proiecte

Teze la Conferințe

  1. Popa T., Druţă V., Shova S., Lozan V.:"SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURES OF Ni(II) COORDINATION COMPOUNDS WITH BIS-THIOSEMICARBAZONE OF 2,6-DIFORMYL-4-METHYLPHENOL", Book of Abstracts, 9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics, September 25-28, 2018, DSCM P30, p. 141
  2. Tudor Jovmir, Popa Tatiana, Balan Greta, Burduniuc Olga, Lucian Lupascu,  Gulea Aurelian, Lozan Vasile „WATER-SOLUBLE DICOPPER COMPLEX HAVING ANTIMICROBIAL ACTIVITY”, Book of Abstracts, International Conference „ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY” (dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry), October, 9-11, 2019 Chisinau, Republic of Moldova, P51, p. 117
  3. Tatiana Popa, Vadim Druta, Sergiu Shova, Vasile Lozan “SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF Cu(II) COORDINATION COMPOUND WITH BIS-THIOSEMICARBAZONE OF 2,6-DIFORMYL-4-METHYLPHENOL”,  Book of Abstracts, International Conference „ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES OF MODERN CHEMISTRY” (dedicated to the 60th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry), October, 9-11, 2019 Chisinau, Republic of Moldova, P72, p. 138
  4. POPA Tatiana, “Sinteza şi studiul combinațiilor complexe ale unor metale 3dcu liganzi în baza tiosemicarbazideiși 2,6-diformil-4-metilfenolului”, Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’, ediția a X-a, Chișinău, 2020, p. 80  
     

Brevete de invenţie

  1. Brevet de invenție nr. 4663 B1, MD, a 2019 0004. Aplicare a 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato- tricloro- dicupruhidratîncalitate de remediu contra bacteriilorfitopatogene /LUPAŞCU Lucian, JOVMIR Tudor, POPA Tatiana, LOZAN Vasile (MD). Cererea depusă la 28.01.2019, BOPI nr 12/2019.
  2. Brevet de invenție nr. 4687 B1, MD, a 2019 0026. Compushidrosolubil 2,6- bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidratpentruutilizareîncalitate de remediufarmaceuticselectiv contra bacteriilor Gram-pozitive/ JOVMIR Tudor; BĂLAN Greta; POPA Tatiana; DRUŢĂ Vadim; GULEAAurelian; LOZAN Vasile (MD). Cerereadepusă la 04.04.2019, BOPI nr 04/2020.
  3. Brevet de invenție nr. 4696 B1, MD, a 2019 0027. Compushidrosolubil 2,6- bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidratpentruutilizareîncalitate de remediuantimicotic/ JOVMIR Tudor; BURDUNIUC Olga; POPA Tatiana; DRUŢĂ Vadim; GULEA Aurelian; LOZAN Vasile (MD). Cerereadepusă la 04.04.2019, BOPI nr 05/2020.