Ureche Dumitru

Titlul: Doctorand
Funcția: Cercetător științific
Laborator: Chimie coordinativă
Birou:  204
Telefon/fax: (+373 22) 73 96 11
Email: [email protected]l
[email protected]
Profil/cont personal:

Scopus Author ID
Google scholar
ORCID

Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare

Chimia organică, Chimia anorganică, Chimia coordinativă, Microbiologie.

Publicații
Proiecte
  1. URECHE, Dumitru. A new method for synthesis of 3d zinc(II) polymer {[Zn2(1,3bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie. Volumul II, 21-22 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 116-122. ISBN 978-9975-76-308-0.
  2. URECHE, Dumitru; BULHAK, Ion; BOUROSH, Pavlina. A novel cooper(II) 2D coordination polymer and its thermal decompositio. In: Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Editia 5, 28-31 august 2017, Chişinău. Roma, Italy: Academica Greifswald, 2019, p. 312. ISBN 978-3-940237-59-0.
  3. URECHE, Dumitru; BULHAK, Ion; KRAVTSOV, Victor; BOUROSH, Pavlina. A novel copper(II) 2D coordination polymer constructed of iminodiacetic acid. In: Achievements and perspectives of modern chemistry. 9-11 octombrie 2019, Chişinău. Chisinau, Republic of Moldova: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2019, p. 150. ISBN 978-9975-62-428-2.
  4. URECHE, Dumitru; BULHAK, Ion; RIJA, Andrei; COROPCEANU, Eduard; BOUROSH, Pavlina. Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2019, nr. 12(45), pp. 843-855. ISSN -.
  5. URECHE, Dumitru; COROPCEANU, Eduard. Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie. In: Acta et commentationes. Ştiinţe ale Educaţiei. 2019, nr. 1(15), pp. 190-197. ISSN 1857-0623.
  6. URECHE, Dumitru. Thermal decomposition of the monodimensional polymer of Ni (II) with dianilineglyoxime and terephthalic acid. In: Book of Abstractsof the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry – Eugen Segal – of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy (CATCAR28). 9-10 mai 2019, Chişinău. România, Arad: Gutenberg Univers Arad Publishing House, 2019, p. 65. ISBN 978-606-675-208-4.
  7. URECHE, Dumitru; BULHAK, Ion; RIJA, Andrei; BOUROSH, Pavlina. New binuclear compounds of Zn(II) and Mn(II) based on dianilineglyoxime and isophthalic acid. In: Materials Science and Condensed Matter Physics. Ediția a 9-a, 25-28 septembrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Fizică Aplicată, 2018, p. 138.
  8. URECHE, Dumitru. Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi în baza liganzilor heterofuncţionali cu grupări oximice. In: Viitorul ne aparţine. Ediția VII-a, 5-6 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017, p. 115. ISBN 978-9975-3036-5-1.