Ureche Dumitru

Titlul: Doctor
Funcția: Cercetător științific
Laborator: Chimie coordinativă
Birou:  204
Telefon/fax: (+373 22) 73 96 11
Email: [email protected]l
[email protected]
Profil/cont personal:

Scopus Author ID
Google scholar
ORCID

Instrumentul Bibliometric Național

Domeniul de cercetare

Chimia organică, Chimia anorganică, Chimia coordinativă, Microbiologie.

Publicații relevante
Proiecte

Materiale didactice

 1. URECHE, D. Chimie Anorganică. Exerciții, probleme și teste pentru clasa a X-a. Chișinău: Prut Internațional, 2021. 64 p. ISBN 978-9975-54-535-8.
 2. URECHE, D. Chimie Organică. Exerciții, probleme și teste pentru clasa a XI-a. Chișinău: Prut Internațional, 2021. 52 p. ISBN 978-9975-54-412-2.
 3. PARA, T.; URECHE, D. Energetica proceselor chimice – suport de curs. UST, Catedra Chimie, Chișinău, 2018, Tipografia UST, 36 p. ISBN 978-9975-76-259-5


Articole în reviste cu factor de impact

 1. URECHE, D., BULHAC, I., SHOVA, S., BOUROSH, P. Pseudomacrocyclic bis(dianilineglyoxime)cobalt(III) complexes cations: Synthesis and structures. In: Russian  Journal of Coordination Chemistry, 2022, 48(6), pp. 333-343. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422060070 (FI = 1,179).
 2. BOUROSH, P.; COROPCEANU, E.; RIJA, A.; URECHE, D.; CILOCI (DESEATNIC), A.; CLAPCO, S.; DVORNINA, E.; LABLIUC, S.; BULHAC, I. Synthesis and structures of disulfanilamideglyoxime and Ni(II) and Cu(II) complexes with this ligand stimulating the proteolytic properties of [Cu(DsamH2)3]SO4·5H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2022, nr. 1(48), pp. 41-51. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328422010018 (IF = 1,179)
 3. URECHE, D.; BULHAC, I.; CIOCARLAN, A.; ROSHCA, D.; LUPAŞCU, L.; BOUROSH, P. Novel vic-dioximes: synthesis, structure characterization, and antimicrobial activity evaluation. In: Turkish Journal of Chemistry. 2021, nr. 6(45), pp. 1873-1881. DOI: https://doi.org/10.3906/kim-2104-24 (IF = 1,239)
 4. COROPCEANU, E.; URECHE, D.; RIJA, A.; CILOCI (DESEATNIC), A.; CLAPCO, S.; DVORNINA, E.; BULHAC, I.; COCU, M.; BOUROSH, P. Synthesis and structures of Nickel(II) complexes based on dianilineglyoxime. Stimulation of the proteolytic properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2021, nr. 1(47), pp. 17-25. DOI: https://doi.org/10.1134/S1070328421010024 (IF = 1,179)
 5. URECHE, D.; RIJA, A.; BULHAC, I.; COROPCEANU, E.; BOUROSH, P. Synthesis and structural study of 2D coordination polymers of Zn(II), Cd(II) and Mn(II) based on diaminobenzoylglyoxime. In: Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020, nr. 12(65), pp. 1838-1847. DOI: https://doi.org/10.1134/S0036023620120189 (IF = 1,312)
 6. URECHE, D.; BULHAC, I.; RIJA, A.; COROPCEANU, E.; BOUROSH, P. Dianilineglyoxime salt and its binuclear Zn(II) and Mn(II) complexes with 1,3-benzenedicarboxylic acid: Synthesis and structures. In: Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya. 2019, nr. 12(45), pp. 843-855. DOI: https://doi.org/10.1134/S107032841912008X (IF = 1,179)

Articole în culegeri ale conferințelor

 1. CONDRUC, V.; CILOCI (DESEATNIC), A.; BULHAC, I.; CLAPCO, S.; COCU, M.; BOUROŞ, P.; DVORNINA, E.; LABLIUC, S.; URECHE, D. Influența compușilor coordinativi ai bariului și stronțiului asupra biosintezei amilazelor extracelulare la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 06. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie. Ediția 9, Vol.2, 19-20 martie 2022, Chişinău, pp. 95-102. ISBN 978-9975-76-389-9.
 2. URECHE, D.; BULHAC, I.; BOUROSH, P. A new Co(III) mononuclear complex containing dianilineglyoxime and pyridine ligands: synthesis and structure. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.2, 20-21 martie 2021, Chişinău, 2021, pp. 67-73. ISBN 978-9975-76-326-4.
 3. URECHE, D. A new method for synthesis of 3d zinc(II) polymer {[Zn2(1,3bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie. Vol.2, 21-22 martie 2020, Chişinău, pp. 116-122. ISBN 978-9975-76-308-0.

Teze ale conferințelor internaționale și naționale

 1. CILOCI (DESEATNIC), A.; BULHAC, I.; CLAPCO, S.; URECHE, D.; DVORNINA, E.; LABLIUC, S.; MATROI, A. Sinteză orientată a enzimelor lipolitice la tulpina fungică Rhizopus Arrhizus CNMN FD 03 în cultură submersă. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie. Ediția 9, Vol.2, 19-20 martie 2022, Chişinău, pp. 80-83. ISBN 978-9975-76-389-9.
 2. URECHE, D.; BULHAC, I.; BOUROŞ, P. Sinteza și structura complexului bimetalic [Sr(L)3][CoII(NCS)4]. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie. Ediția 9, Vol.2, 19-20 martie 2022, Chişinău, 2022, pp. 153-155. ISBN 978-9975-76-389-9.
 3. URECHE, D. Novel vic-dioxime ligands and its antimicrobial activity. In: New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection. Ediția a 13-a, 7-8 octombrie 2021, Timişoara, România: Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy, p. 41.
 4. URECHE, D.; BULHAC, I.; BOUROSH, P. A novel cooper(II) 2D coordination polymer and its thermal decompositio. In: Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Editia 5, 28-31 august 2019,  Roma, Italy: Academica Greifswald, p. 312. ISBN 978-3-940237-59-0.
 5. URECHE, D.; BULHAC, I.; KRAVTSOV, V.; BOUROSH, P. A novel copper(II) 2D coordination polymer constructed of iminodiacetic acid. In: Achievements and perspectives of modern chemistry. 9-11 octombrie 2019, Chisinau, Republic of Moldova, 2019, p. 150. ISBN 978-9975-62-428-2.
 6. URECHE, D. Thermal decomposition of the monodimensional polymer of Ni (II) with dianilineglyoxime and terephthalic acid. In: Book of Abstracts of the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry – Eugen Segal – of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy (CATCAR28). 9-10 mai 2019, România, Arad: Gutenberg Univers Arad Publishing House, p. 65. ISBN 978-606-675-208-4.
 7. URECHE, D.; BOUROSH, P.; RIJA, A.; BULHAC, I. Thermal analysis of new binuclear compounds of Zn(II) and Mn(II) based on dianilineglyoxime and isophtalic acid. In: Book of Abstracts of the 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC12). 27-30 August 2018, Brașov, Romania, p. 539. ISBN 978-3-940237-50-7.
 8. URECHE, D.; BULHAC, I.; RIJA, A.; BOUROSH, P. New binuclear compounds of Zn(II) and Mn(II) based on dianilineglyoxime and isophthalic acid. In: Materials Science and Condensed Matter Physics. Ediția 9, 25-28 septembrie 2018, Chișinău, Republica Moldova, 2018, p. 138.
 9. URECHE, D. Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi în baza liganzilor heterofuncţionali cu grupări oximice. In: Viitorul ne aparţine. Ediția 7, 5-6 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, 2017, p. 115. ISBN 978-9975-3036-5-1.
 10. RIJA, A.; BOUROSH, P.; COROPCEANU, E.; URECHE, D.; BULHAC, I. New Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on bifunctional bis-m-aminobenzoylglyoxime. In: The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova. 28-30 mai 2014, Chișinău, Republica Moldova, 2014, p. 58.

Brevete de invenție

 1. URECHE, Dumitru, MD; BULHAC, Ion, MD; BOUROȘ, Pavlina, MD; ROȘCA, Daniel, MD; LUPAȘCU, Lucian, MD. Bis-(N,N'-bis(4-tolil)diaminoglioximă)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agricultură. Brevet MD 4762 C1 din 2022.02.28, BOPI 7/2021.
 2. URECHE, Dumitru, MD; BULHAC, Ion, MD; VEVERIȚĂ, Anastasia, MD; BOUROȘ, Pavlina, MD; LUPAȘCU, Lucian, MD. Compusul 2,5,11,14-tetraazatriciclo-[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,Ndimetilformamidă) cu activitate antibacteriană şi antifungică. Brevet MD 4745 C1 din 30.09.2021, BOPI 2/2021.

Cereri de brevet de invenție

 1. BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD; CILOCI, A., MD; BOUROȘ, P., MD; TIURINA, J., MD; LABLIUC, S., MD. Tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)stronțiu cu proprietăți de biostimulator al activității lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenție Nr. a 2021 0037 din 23.06.2021.
 2. CILOCI, A., MD; CLAPCO, S., MD; TIURINA, J., MD; DVORNINA, E., MD; LABLIUC, S., MD; BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipaze. Cerere de brevet de invenție Nr. s 2021 0053 din 23.06.2021.
 3. BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD; BOUROȘ, P., MD; COCU, M., MD; CILOCI, A., MD; CONDRUC, V., MD; DVORNINA, E., MD. Tris(2,6-dimetil piridincarboxilat-1kONO-di-μ-(izotiocianato-1,2kN)-(diizotiocianato-2kN)bariu(II)cobalt(II) cu proprietăți de biostimulator al sintezei principiilor bioactive la fungi. Cerere de brevet de invenție Nr. a 2021 0059 din 09.09.2021.
 4. CILOCI, A., MD; DVORNINA, E., MD; RUDIC, V., MD; BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD; COCU, M., MD. Procedeu de cultivare a bazidiomicetei Lentinus edodes (Berk.) Sing. CNMN FB 01 producător de biomasă micelială cu proprietăți curative și nutraceutice. Cerere de brevet de invenție Nr. a 2021 0060 din 09.09.2021.
 5. BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD; BOUROŞ, P., MD; DANILESCU, O., MD; CILOCI, A., MD; CLAPCO, S., MD. Tetra(izotiocianato)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăţi de biostimulator al activităţii lipolitice pentru tulpina de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenție Nr. a 2021 0069 din 11.10.2021.
 6. CILOCI, A., MD; BULHAC, I., MD; CLAPCO, S., MD; DANILESCU, O., MD; DVORNINA, E., MD; LABLIUC, S., MD; MATROI, A.,  MD; URECHE, D., MD. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producător de lipaze. Cerere de brevet de invenție Nr. de înregistrare 6198 din 11.10.2021.
 7. BULHAC, I., MD; URECHE, D., MD; CILOCI, A., MD; COCU, M., MD; CLAPCO, S., MD; LABLIUC, S., MD. Tetra(izotiocianato)cobaltat(II) de tris(dietil piridin-2,6-dicarboxilat)calciu cu proprietăți de biostimulator al activității lipolitice pentru tulpina de fungi rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Cerere de brevet de invenție Nr. a 2022 0004 din 2022.02.04.