Susţinerea tezei de doctor în științe chimice (ședință în format mixt)

12.04.2022

Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice și Institutul de Chimie anunță susținerea publică (în format mixt) a tezei de doctorat cu titlul: „Sinteza dirijată şi studiul activităţii  antimicrobiene a unor compuşi norlabdanici polifuncţionalizaţi”, elaborată de către studenta–doctorand Svetlana BLAJA.
Program de doctorat: 143.04. Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi.
Conducător științific: dr. habilitat în șt. chimice, conf. cerc. Aculina ARÎCU

Data: 5 mai 2022, ora 14:00.
Localul: Universitatea de Stat din Moldova, blocul de studii A, sala nr. 18, str. Academiei, 3/2.

Link-ul pentru participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j/87544407213?pwd=UDBIbGo2Ri9tNUtLTW1iRnlrYXB4dz09
Meeting ID: 875 4440 7213
Passcode: 686082

 Comisia de doctorat:

  1. Veaceslav  KULCIȚKI,  dr. hab., conf. cerc., Institutul de Chimie - președinte; 
  2. Aculina ARÎCU, dr. hab., conf. cerc., Institutul de Chimie - conducător științific, membru;
  3. Nicon UNGUR,  dr. hab., conf. cerc., Institutul de Chimie - referent;
  4. Angela GUREV, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei - referent;
  5. Natalia SUCMAN, dr., lector univ., Universitatea de Stat din Comrat - referent;
  6. Fliur MACAEV, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Chimie, membru;
  7. Elena GORINCIOI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol, secretar științific.


Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Centrală USM, Biblioteca științifică ,,Andrei Lupan”, pe pagina web a ANACEC și pe pagina web a USM.

Avizele/comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică: [email protected]m 

La ședință sunt invitați toți doritorii.