Seminar științific cu participare internaționala MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (ADMATEH)

9:00, 21 septembrie 2023, Chișinău, R. Moldova
eveniment online
https://meet.google.com/cvq-scbw-yom 
                                                                                     (ora locală Chișinau UTC/GMT +3 ore)                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    Book of abstracts
                                                                                                                                                                      Program
                                                                                                                                                                     Postere


Prezentare

Comitetul științific

Programul seminarului

Înregistrare

Date de contact

Seminarul științific MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI SUBSTANȚELOR CHIMICE TOXICE ASUPRA MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
este organizat de Laboratorului de Chimie Ecologică, Institutul de Chimie al USM.

Scopul seminarului este promovarea activă în societate a rezultatelor științifice obținute în domeniul chimiei materialelor, chimiei ecologice, protecției mediului și sănătății populației.

Seminarul este adresat unui cerc larg de cercetători, doctoranzi, masteranzi şi licențiați din diferite domenii cu activități tangente la tematica seminarului, precum şi specialiștilor ce activează în sfera de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor/organizațiilor cu profil în știința materialelor, protecția mediului și a sănătății.

Lucrările seminarului se vor desfășura în regim online. Rechizitele de aderare la seminar for fi puse la dispoziție tuturor participanților înregistrați.

Limbile de lucru sunt Româna și Engleza.

Participarea la seminar este gratuită.

Academician, profesor
Tudor LUPAȘCU 
Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Academician, profesor Gheorghe DUCA 
Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Dr. habilitat Aculina ARÎCU, Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Academician, profesor
Mykola KARTEL Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kiyv

Profesor Sergey MIKHALOVSKY
ANAMAD, Brighton, UK

Profesor Ion SANDU
Universitatea Al.I.Cuza, Iași, Romania

Dr. Andrei ROTARU
Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu”, Academia Română, București, România

Dr. habilitat Igor POVAR 
Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Profesor Vasile GUȚANU
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Dr. Raisa NASTAS 
Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Dr. Oleg PETUHOV 
Institutul de Chimie al USM, Chișinău, Moldova

Programul seminarului va include prezentări orale ale cercetătorilor invitați de Comitetul Științific, precum și comunicări de stand (postere), care vor fi riguros selectate și adaptate la formatul virtual în forma unei ediții electronice.

Înregistrarea participanților este obligatorie și poate fi realizată online.

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

ABSTRACT TEMPLATE

 

 

Pentru comunicare și informații suplimentare contactați:
Dr. Raisa NASTAS 
Email: [email protected]
Tel.: +373 22 739731

 


Publicarea rezumatelor


 

Rezumatele redactate pe o pagină în limba engleză conform modelului anexat urmează a fi trimise în adresa Comitetului Științific. Termenul de transmitere a rezumatelor este 10 septembrie 2023.

Rezumatele vor fi publicate într-o ediție electronică cu atribuirea cifrului ISBN și codurilor DOI pentru fiecare rezumat.


Înregistrarea video a seminarului poate fi vizualizată: https://www.youtube.com/watch?v=fVjnPwsRhns

Evenimente științifice | în Republica Moldova  

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023: “Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă” (20.80009.7007.21)