Seminar științific cu participare internațională dedicat comemorării academicianului Nicolae Gărbălău

Garbalau

 


Comemorarea Academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU –
PATRIARHUL CHIMIEI COORDINATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA


4 august 2021, ora 9:00, or. Chișinău, Republica Moldova
eveniment online
https://us02web.zoom.us/j/82817642500?pwd=Z3RWaG96Y3YzbHlzUWVWRUwxcDJydz09

Scopul primordial al seminarului este de a aduce un omagiu ilustrului savant chimist Nicolae GĂRBĂLĂU, academician al AŞM, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, fondator al Școlii științifice în domeniul chimiei compușilor coordinativi, macrociclici și supramoleculari, care la 4 august 2021 ar fi împlinit 90 de ani de la naștere.

Academicianul Nicolae GĂRBĂLĂU este o personalitate notorie în domeniul chimiei anorganice şi coordinative recunoscută și înalt apreciată la nivel mondial. Prin cercetările sale a contribuit la rezolvarea originală a problemei privind sinteza compușilor organici și coordinativi prin folosirea, de rând cu procedeele tradiționale, a metodelor noi – sinteza templată a speciilor, reacțiilor topochimice, polimerizarea compușilor coordinativi în stare gazoasă, în solvenți inerți etc.

Profesorul Nicoale GĂRBĂLĂU a elaborat metode de obținere a compușilor metalomacrociclici și a predecesorilor acestora, a materialelor polinucleare și supramoleculare cu proprietăți utile în microelectronică, optică, industrie textilă, biologie, medicină, agricultură etc.; a aplicat pe larg spectroscopia moleculară, electronică, nucleară, de masă, studiile cu raze X, magneto- și termochimie etc., pentru determinarea compoziției, structurii și proprietăților compușilor obținuți; a contribuit la valorificarea compușilor obținuți pentru prepararea metalelor extrapure și folosirea lor în calitate de modificatori ai reacțiilor chimice (catalizatori la solidificarea rășinilor epoxidice, la vopsirea stofelor, inhibitori ai proceselor de coroziune); a obținut coloranți specifici pentru mase plastice și fibre poliacrilamidice, materiale cu proprietăți magnetice specifice, magneți moleculari, substanțe pentru aplicații medico-biologice etc.

Academicianul Nicolae GĂRBĂLĂU este autor și coautor a circa 600 de publicații științifice și deținător a 32 brevete de invenție. Prin îndrumarea și conducerea științifică a prof. GĂRBĂLĂU au fost pregătite și susținute 29 de teze de doctor și două teze de doctor habilitat în științe chimice.

De către Academia de Științe a Moldovei a fost instituit Premiul AȘM în domeniul chimiei ”Nicolae GĂRBĂLĂU”.  În anul 2010 a fost instituită o bursă anuală pentru cel mai bun doctorand chimist – „Bursa academicianului Nicolae Gărbălău”.

Programul seminarului include prezentări orale ale colegilor și discipolilor academicianului Nicolae GĂRBĂLĂU, personalități notorii, care activează în diverse centre științifice naționale și internaționale


Nota informativă privind desfășurarea Seminarului științific


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023, cu titlul: ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați (20.80009.5007.28)”.