Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole

Program

Programul STCU – AŞM „Iniţiative comune de cercetare-dezvoltare”, cofinanţate de la bugetul de stat

Cifru
AȘM-STCU/18.80013.5007.01/6330STCU
Perioada de realizare
2018-2019
Instituții

Institutul de Chimie

Rezumat

A fost realizată sinteza a unei serii de compuși tetra- și pentanorlabdanici cu fragment 1,3,4-tiadiazolic și 1,3,4-oxadiazolic din tiosemicarbazide și hidrazide intermediare.

Pentru prima dată a fost realizată sinteza a 2,5-(13,14,15,16-tetranorlabd-6,8-dien)-1,3,4-tiadiazolului din sclareolida comercial accesibilă, prin intermediul hidrazidei di-tetranorlabdanice.

A fost testată activitatea antifungică şi antibacteriană a 18 compuși tetra și pentanorlabdanici cu fragment tiadiazolic și oxadiazolic pe cinci specii de fungi (Aspergillus niger, Fusarium, Penicillium chrysogenum, Penicillium frequentans și Alternaria alternata) provenite din culturi pure și 2 specii de bacterii: gram-negative (Pseudomonas aeroginosa) și gram-positive (Bacillus sp.). Trei dintre compușii testați au manifestat activitate antifungică şi antibacteriană pronunțată.

Structurile compușilor sintetizați au fost confirmate prin metode spectroscopice: IR, 1H-RMN, 13C-RMN, 15N-RMN și aplicaţii bidimensionale (COSY, HMQC, HMBC).