Sinteza dirijata și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici

Program
Cifru
AȘM-ANCSI/16.80013.16.02.06/Ro
Perioada de realizare
2016-2017
Instituții
 1. Institutul de Chimie
 2. Universitatea ”A.I. Cuza”, Iași, România
Rezumat

A fost realizată sinteza compușilor hibrizi formați din fragment tetranorlabdanic și triazolic. În premieră a fost realizată sinteza a două combinaţii coordinative chirale prin interacțiunea ligandului de tip tetranorlabdanic cu metalul tranzițional Ru(II). Totodată au fost obținuți 4 compuşi coordinativi prin complexarea liganzilor 5-terpenil- l,2,4-triazol-3-tionici substituiți cu metalul tranzițional Cu(II).

A fost realizată sinteza liganzilor de tip terpeno-heterociclic conținând nucleul tio- și oxo-diazolic, precum și compuși noi conținând atât fragmente tetranorlabdanice cât și diazinice. În premieră au fost obținute 2 combinații coordinative prin complexarea liganzilor de tip terpeno-heterociclic conținând nucleul oxo-diazolic, iar în cazul ligandului cu conținut de tiodiazol complecsarea nu a avut loc, ci s-a produs dimerizarea prin intermediul legăturilor sulfidice.

Structurile tuturor compușilor sintetizați au fost determinate prin analiza elementală, metode spectroscopice: IR, 1H-RMN, 13C-RMN, aplicaţii bidimensionale (2D-COZY, 2D-HETCOR (HMQC), 2D-HETCOR (HMBC)) iar pentru cei cu azot s-a folosit și 15N-RMN și HR-EI-MS. De asemenea, structura unor compuși a fost confirmată și prin difracție cu raze X pe monocristal.

Rezultate, activități

Seminar științific
9 octombrie 2016
  

A fost organizat un seminar științific în cadrul proiectului bilateral moldo-român ”Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici”. Evenimentul a fost adresat unui larg cerc de cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți din diferite domenii ale chimiei.

Scopul principal al seminarului a fost de a familiariza audiența cu cercetările în domeniul chimiei terpenoidelor și chimiei heterociclurilor.

Program:

 1. Cuvânt de deschidere a seminarului. Dr. habilitat Aculina Arîcu, Institutul de Chimie
 2. Comunicare “New "smart" versatile building blocks for multiple tasks” Prof. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 3. Comunicare “Sinteza compusilor noi biologic activi cu unitati structurale terpenice si heterociclice” Dr. Alexandru Ciocârlan, Institutul de Chimie
 4. Comunicare „Reactii de cicloaditie a benzoimidazoliu ilidelor: elucidarea mecanismului de reactie” Conf., dr. Costel Moldoveanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 5. Comunicare „Sinteza si analiza in vitro a unor noi derivati dihidroxiacetofenonici cu activitati antimicrobiene si antitumorale” Conf., dr. Gheorghiță Zbancioc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 6. Comunicare “Sinteza dirijata a unor terpenoide de origine marina si terestra” Dr. hab., Nicon Ungur, Institutul de Chimie

Masă rotundă
15 noiembrie 2017 

Partenerii din România – Prof. Ionel Mangalagiu, Dr. Violeta Mangalagiu, Dr. Costel Moldoveanu și Dr. Gheorghiță Zbancioc au efectuat o vizită în R. Moldova.

În cadrul acestei vizite a fost organizată mesă rotundă la care au fost discutate rezultatele experimentale preliminare obținute de ambele echipe pe parcursul anilor 2016-2017 în cadrul proiectului bilateral moldo-român. De asemenea, s-a pus în discuţie şi s-a convenit privind la înaintarea propunerilor de proiecte pe tematici apropiate într-un şir de apeluri bilaterale și internaționale. 

Publicații

Articole

 1. DUCA GH., ARICU A., LUNGU L., TENU N., CIOCARLAN A., DRAGALIN I., GUTU Y., BARBA A. Synthesis of new homodrimane sesquiterpenoids containing diazine, 1,2,4-triazole and n-carbazole rings. Chemistry Journal of Moldova. 2018, 13 (1), 69-73. ISSN 1857-1727. DOI: 10.19261/cjm.2017.458     
 2. LUNGU L., CIOCARLAN A., BARBA A., SHOVA S., POGREBNOI S., MANGALAGIU I.I., MOLDOVEANU C., VORNICU N., D’AMBROSIO M., BABAK M., ARION V. ARICU A. Synthesis and evaluation of biological activity of homodrimane sesquiterpenoids bearing hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-triazole unit. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2019, 55(8), 716–724. DOI: 10.1007/s10593-020-02703-7

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. LUNGU L., ARICU A., CIOCARLAN A., BARBA A., VORNICU N. Synthesis of New Biological Active Tetranorlabdane Compounds with Triazole Units. The XXXIV-th Romanian Chemistry Conference, Calimanesti-Caciulata, Romania, October 4-7, 2016, p. 11.
 2. ȘMIGON C., LUNGU L., ARICU A., VORNICU N. Microwave Assisted of Some New Tetranorlabdane Compounds and Their Biological Activity. The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry. Chisinau, R. Moldova, 2-3 March 2017, p.221. 
 3. ARICU A., CUCICOVA C., LUNGU L., CIOCARLAN A., SECARA E.  Synthesis and applications of new nitrogen-containing drimane and homodrimane compounds. 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Poiana-Brasov, Romania, 6–9.09