Seminar științific dedicat comemorării Academicianului Constantin TURTĂ

Constantin Turta

 

Omagiu Academicianului Constantin TURTĂ 


18 decembrie 2020, ora 9:00, or. Chișinău, Republica Moldova
eveniment online

https://us02web.zoom.us/j/82786430485 

Scopul seminarului este de a aduce un omagiu ilustrului savant chimist Constantin TURTĂ, Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Doctor habilitat în științe chimice, Profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, care la 20 decembrie 2020 ar fi împlinit 80 de ani de la naștere.

Profesorul Constantin Turtă a devenit savant cunoscut în toată lumea ştiinţifică în domeniile chimiei bioanorganice, efectelor dinamice în chimia coordinativă (delocalizarea dinamică a electronilor în compuşii fierului cu valenţă mixtă, tranziţia de spin „cross-over”), aplicării spectroscopiei Mössbauer in chimie, magnetochimiei, compuşilor coordinativi biologic activi, nanomaterialelor. Acad. C. Turtă este fondatorul Școlii ştiinţifice în domeniul chimiei bioanorganice şi utilizării spectroscopiei Mössbauer în chimie, recunoscută departe peste hotarele ţării. 

Elaborarea şi utilizarea noilor surse nonpoluante de energie, în special a energiei soarelui, a fost una din preocupările sale ştiinţifice.
Cu îndrumarea acad. Constantin Turtă au fost realizate și susținute două teze de doctor habilitat (dr. hab. Bulhac Ion și dr. hab. Guțanu Vasile ) şi 10 doctori în științe chimice (dr. Bobcova Svetlana, dr. Zubareva Vera, dr. Fan Tui, dr. Mereacre Valeriudr. Prodius Denisdr. Sîrbu Dumitrudr. Melnic Silviadr. Iacob Mihail, dr. Cuzan Olesea, dr. Straistari Tatiana).

O atenţie deosebita profesorul Constantin Turtă a atras relaţiilor ştiinţifice internaţionale cu cercetătorii din Rusia, Ucraina, România, Spania, Polonia, Elveţia, Germania, Franţa, SUA etc. A obţinut prin concurs şi coordonat 4 proiecte de cercetare cu Uniunea Europeană, 1 proiect de cercetare cu Elveţia – Scopes şi un proiect de mobilităţi în cadrul Programului european de cercetare FP-7.
Rezultatele acad. Constantin Turtă au fost publicate în peste 600 de lucrări ştiinţifice, inclusiv circa 300 articole ştiinţifice publicate în reviste internaţionale cu impact factor. Este autor a 32 brevete de invenţie înregistrate în Republica Moldova.

Pentru activitatea sa prodigioasă a fost menţionat cu Premiul Prezidiului AŞM (1995); Premiul Naţional in domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004); Ordinul „Gloria Muncii” (1995); Medalia „L. Ciugaev” a Institutului de Chimie Generală şi Anorganică al AŞ a Rusiei (2005); Medalia jubiliară a USM (2010). Este deţinător a mai multor Menţiuni la Expoziţii naţionale şi internaţionale: Medalii de Aur – Genius-96, ASTWEST EURO-INTELECT (Varna, Bulgaria), European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT (Iaşi, 2009); Medalie de Argint la „European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT” (Iaşi, 2010); Medalie de bronz la Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT (Chişinău, 2009); Diploma Genius-96 (Bucureşti, 1996), Salonul Internaţional de invenţii „Modele şi Mărci” (Bucureşti, 1997) ș.a.

Programul seminarului include prezentări orale ale discipolilor academicianului Constantin TURTĂ, care activează în diverse centre științifice naționale și internaționale


CV-ul academicianului Constantin Turtă


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului din Program de Stat 2020-2023, cu titlul: Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați (20.80009.5007.04).