Vicol Crina

Funcția: Cercetător ştiinţific
Laborator: Chimie Fizică și Cuantică
Birou:  219
Telefon/fax: (+373 22) 73 96 49
Email: [email protected]
[email protected]
Profil/cont personal:

Google scholar
ORCID
Reserch Gate
Scopus
Instrumentul Bibliometric Național 

Domeniul de cercetare

Chimia ecologică, chimia analitică, cinetica reacțiilor, capacitatea antioxidantă a extractelor din produse naturale, sinergia antioxidantă dintre diverși compuși, metodele de analiză spectrofotometrice.

Publicații relevante
Proiecte
  1. VICOL, C., DUCA, GH. Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberide către acidul ascorbic. Revista Akademos. 2020, nr. 1, vol. 56, 39 - 43. ISSN 1857 - 0461.
  2. Vicol Crina, Duca Gheorghe. Study of DPPH radical interaction with some organic acids.  International Conference “Achievements and perspectives of modern chemistry”, October 9-11, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
  3. C. Șmigon, L. Lungu, A. Arîcu. Sinteza compușilor tetranorlabdanici biologic activi cu fragmente tio- și oxodiazolice. Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor ,,Viitorul ne aparține'', ediția a VII-a'', Republica Moldova, 2017;
  4. L. Lungu, C. Smigon, A. Aricu, A. Ciocarlan, A. Barba, S. Shova. Synthesis And X-ray Analysis of New Tetranorlabdane Compound with Thiadiazole Unit. The 8th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics. Chisinau, R. Moldova, 12-16.09.2016, p.151;
  5. L. Lungu, C. Smigon, A. Aricu, A. Ciocarlan, A. Barba, C. Moldoveanu. Synthesis of New Tetranorlabdane Compounds with Oxadiazole Units. A. I. Cuza University Days, Faculty of Chemistry Conference. 27-29.10.2016, p. 63.
  6. C. Smigon, L. Lungu, A. Aricu, A. Ciocarlan, A. Barba, N. Vornicu. Synthesis of New Biological Active Tetranorlabdane Compounds with Thiadiazole Units. The XXXIV-th Romanian Chemistry Conference, Calimanesti-Caciulata, Romania, October 4-7, 2016, p. 14.
  7. Șmigon Crina, Lungu Lidia. Sinteza compușilor noi cu schelet hibrid norlabdanic și heterociclic. Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor ,,Viitorul ne aparține'', ediția a VI-a'', Republica Moldova, 2016