Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă (MetNatVal))

Prioritate strategică

V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare

Direcție strategică

Cercetări fundamentale în fizică, chimie, matematică

Cifru
010601
Perioada de realizare
2024-2027
Rezumat

Metaboliții secundari în organismele vii asigură funcții importante de adaptare și supraviețuire în ecosistemele terestre și acvatice. De-a lungul evoluției plantele și animalele au dezvoltat mecanisme de protecție față de speciile invazive prin intermediul metaboliților secundari care reprezintă, de regulă, compuși chimici cu masă moleculară mică sau medie ce manifestă activitate biologică relevantă. Astfel, studiul metaboliților secundari naturali oferă o perspectivă excelentă de identificare a noilor substanțe cu proprietăți interesante, care pot fi valorificate în diferite domenii aplicative.

Scopul proiectului curent de cercetare propus pentru realizare în perioada 2024-2027 este axat pe identificarea metaboliților secundari din sursele vegetale locale, disponibile atât din agricultură, cât și din flora spontană, și elaborarea în baza acestora a noilor substanțe și soluții tehnologice cu impact lărgit în cele mai importante domenii strategice de dezvoltare științifico-economică a Republicii Moldova, inclusiv în ocrotirea sănătății, agricultură și protecția plantelor, industria alimentară, precum și în ramuri specifice aferente produselor cu valoare adăugată înaltă ca produsele parfumerice și cosmetice. Conceptul proiectului presupune o abordare holistică care acoperă toate aspectele relevante pentru explorarea eficientă a materialului vegetal din sursele disponibile, inclusiv: studiul analitic prin metode fizico-chimice moderne, izolarea preparativă, modificarea structurală pe calea sintezei organice, studiul avansat al proprietăților conexe activității biologice și evaluarea potențialului de valorificare comercială. În realizarea proiectului vor fi implicate două laboratoare științifice cu competențe complementare în domeniul chimiei compușilor naturali și sintezei organice și un potențial uman impunător, inclusiv 4 doctori habilitați și 14 doctori în chimie. Peste 40% din colectivul de cercetare al proiectului este prezentat de cercetători cu vârsta până la 40 ani, iar doi participanți în proiect sunt membri ai AȘM. În activitățile planificate vor fi integrate teme de cercetare pentru tezele de licență, masterat și doctorat, care vor fi realizate de studenții Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică.